Skydda titeln ”fysioterapeut” inom djurens hälso- och sjukvård, och bötfäll den som använder en titel som kan förväxlas med den skyddade. Det föreslår en statlig utredning.

Att titeln “fysioterapeut” inte är skyddad på djursidan kan innebära att djuret inte får adekvat vård. Foto: Colourbox

Titeln ”fysioterapeut” är inte skyddad på djursidan. Därmed är det fritt fram för vem som helst som arbetar med djur att kalla sig fysioterapeut, något som riskerar att leda till att många djur inte får adekvat vård.
Förra året fick en särskild utredare – efter flera års påtryckningar av både Sektionen för veterinärmedicin och förbundet centralt – i uppdrag av regeringen att utreda behovet av skyddad titel. Nu är rapporten klar, med slutsatsen att ett skydd behövs. Dessutom bör den som använder en titel som kan förväxlas med den skyddade yrkestiteln bötfällas, enligt förslaget.

Rapportens slutsats var väntad, säger Cajsa Ericson, ordförande för Veterinärmedicinska sektionen.
– Vi ser det som en självklarhet och vi är såklart jätteglada. Det bittra är att det inte hade behövt vara så här alls, titeln hade kunnat skyddas redan från början och då hade vi inte behövt tjafsa om det så länge.
Det ingick inte i utredningens uppdrag att föreslå nya utbildningsvägar för fysioterapeuter som ska jobba med djurens hälso- och sjukvård, men problemet med de begränsade möjligheterna påtalas ändå. Att det över huvud taget nämns är förstås bättre än inget, säger Cajsa Ericson.
– Men vi hade behövt mer påtryckning för att vår utbildning skulle blivit en del av utredningsuppdraget. En statlig utredning innebär ändå att vi har något att gå vidare med.

Här finns utredningen ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”.