Vi vill ge kvinnor ett multidisciplinärt stöd som inte är geografiskt bundet, säger fysioterapeuten Frida Johnson. Hon är verksamhetschef för den nya digitala vårdtjänsten Ella, och sporras av utmaningarna i att starta ett nytt företag.

Den digitala vårdtjänsten Ella började som ett hobbyprojekt för Frida Johnson, fysioterapeut och verksamhetschef. Foto: Fanny Klingvall

Via den CE-märkta digitala vårdtjänsten Ella kan kvinnor under graviditet och efter förlossning möta fysioterapeuter, psykologer och dietister via videobesök och chatt och även få individuellt anpassade vårdprogram.
– Det finns jättemycket att göra för att kvinnor i samband med graviditet och förlossning ska få tillgång till rätt kompetens och ett multidisciplinärt stöd, säger Frida Johnson, verksamhetschef och en av grundarna.
Det finns en stor brist på fysioterapeuter med särskild kompetens inom kvinnors hälsa, konstaterar hon.
– På kompetenskartan finns det bara runt 140 i hela landet och bara tio norr om Gävle. Vår tanke är att kvinnor åtminstone ska kunna träffa någon digitalt oavsett var man bor.
Informationen kvinnor får ta del av kring graviditet och förlossning är dessutom sällan kvalitetssäkrad och skapar ofta rörelserädsla, säger hon vidare.
– Därför behöver vi sprida evidensbaserad kunskap och få bort stigmatiseringen kring besvär relaterade till kvinnokroppen. Bara för att något är vanligt är det inte är detsamma som att det är normalt. Kvinnor ska inte bara acceptera graviditetsrelaterade skador och besvär.

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma med Ella?
– Syftet med Ella att ge kvinnor före, under och efter graviditet ett multidisciplinärt omhändertagande som inte är geografiskt bundet, säger Frida Johnson. Ett annat viktigt mål är att det ska finnas en brygga mellan olika vårdinsatser och underlätta för patienterna att hitta rätt hjälp. Därför har vi flera samarbeten med primärvården och mödravården där vi hänvisar till varandra när patienten behöver mer insatser. Vi vill också sprida kunskap och stärka kvinnors tilltro till sina egna kroppar.

Ella lanserades 2022, och var innan dess ett hobbyprojekt för Frida Johnson, som då jobbade som fysioterapeut inom primärvården. Hon fastnade för området kvinnors hälsa direkt efter sin examen 2016 och har vidareutbildat sig via kurser på universitetet och via Sektionen för kvinnors hälsa, berättar hon. Just nu är hon i slutet på sin magisterexamen, där hon fördjupar sig inom kvinnors hälsa och digitalisering.
En av ingångarna till att utveckla en digital vårdtjänst kom under pandemin, när situationen tvingade alla att jobba mer e-hälsoinriktat.
– Det blev nästan som ett pilotprojekt till Ella, säger Frida Johnson
Ända fram till december 2021 kombinerade hon kliniskt arbete med att bygga upp företaget, men sedan 2022 har hon kunnat satsa på företaget på heltid tillsammans med Emelie Hollsten, som är VD och medgrundare. Deras bakgrunder kompletterar varandra väl, säger Frida Johnson.
– Jag har kommit in i detta med min kliniska kunskap och bakgrund inom kvinnohälsa och digitalisering, medan Emelie har en bakgrund inom entreprenörskap och att driva bolag. Hon hittade inga träningskläder för gravida när hon själv var gravid och startade då ett bolag som säljer sådana. Vi hade först planer på att göra något event ihop, men ju mer vi pratade kändes det som att vi ville göra något mer.

I Sverige är det brist på fysioterapeuter med kunskap i kvinnors hälsa, men via en digital tjänst kan man få hjälp oavsett var man bor. Foto: Colourbox

Vad var den största utmaningen med att starta en digital vårdtjänst?
– Oj, det har varit många utmaningar, och man får ha på sig många olika hattar i början. Bland annat var det en stor utmaning att förstå vårdsystemen och alla regelverk i de 21 olika regioner, och hur utomlänsersättningen fungerar. Vi finns ju i Stockholm men patienterna kan få tillgång till vår digitala tjänst oavsett var man bor till patientavgift och högkostnadsskydd. Dessutom har vi parallellt jobbat med att utveckla en medicinteknisk produkt som är CE-märkt och skapat ett kvalitetsledningssystem. Allt har varit lärorikt och spännande, när man inte jobbat på det här sättet tidigare.

Kan du berätta mer om vad har du lärt dig på den här resan?
– Jag har lärt mig mycket om vårdsystem, regelverk och sjukvårdspolitik, även om jag fortfarande har saker kvar att lära! Jag har också lärt mig om hur produktutveckling går till och breddat mina kunskaper inom affärsutveckling och kapitalanskaffning. Jag har även lärt mig mycket kring att utveckla och driva en verksamhet. Och i det har jag försökt ta stöd av den forskning och beprövade erfarenhet som finns för att skapa rutiner för vår verksamhet; för hur vi ska jobba. Eftersom vi är CE-märkta måste vi ha vetenskapliga belägg för allt vi gör, så där har jag också fått göra en djupdykning i forskningen.

Vilka råd har du till kollegor som har en affärsidé?
– För mig var det bra att inledningsvis gå ned i arbetstid och ha kvar min kliniska anställning på deltid medan vi var i en uppbyggnadsfas. Så har man möjlighet till det skulle jag rekommendera det. Det hjälpte mig mycket att kunna lägga mer tid på vårt företag och på vår dröm, men samtidigt ha lite trygghet kvar med en anställning. Det gäller också att hitta likasinnade som brinner lika mycket för det som du vill göra. Jag, Emelie och resten av team Ella är så passionerade för det här området och det har varit helt fantastiskt att få driva det här ihop!

Kanske behöver man också vara lite äventyrligt lagd för att våga ta språnget att starta ett vårdföretag, medger Frida Johnson.
– Vissa människor har mer behov av struktur och säkerhet. Men jag själv blir triggad och motiverad av att det är mycket som är nytt och spännande. Jag behöver inte alltid ha full kontroll. Jag kunde till exempel inte så mycket tidigare kring affärs- och produktutveckling. Men genom att fortsätta framåt, fast man inte kan och vet allt än, kan man åstadkomma mycket mer än man tror.
Samtidigt betonar hon att självmedkänslan måste finnas med under vägen.
– Det gäller att inte vara för hård mot sig själv medan man lär sig. När jag jobbat klinisk inom kvinnohälsa har jag känt mig trygg inom den nischen, men när jag började med Ella var jag helt plötsligt nybörjare. Jag tror det är viktigt att ha rimliga krav och vara snäll mot sig själv när man lär sig nya saker, så att man inte känner sig otillräcklig hela tiden. Det är lätt att hamna i, men det är det viktigt att komma ihåg att ha självmedkänsla. Det pratade jag mycket om med mina patienter, och det är jätteviktigt att ha det i sina egna lärprocesser också.

Ni har jobbat hårt för att få investerare. Berätta mer om det!
– Oh ja, vi har kontaktat jättemånga, och väldigt många har också sagt nej. Men ibland kan det ju räcka med ett enda ja, för att det ska gå vägen. Så det gäller att våga ta kontakt, för oavsett hur en investerare reagerar så lär man sig något på varje möte genom de frågor de ställer. Så mitt råd är att våga kontakta många, vara beredd på att få många nej och att inte ge upp. Vi har fått så många frågor och hemläxor som gjort att vi kunnat finslipa vår pitch – och ha bättre svar på tal nästa gång.

Har ni några nya idéer som ni vill förverkliga?
– Visst har vi planer! Först och främst vill vi fortsätta växa i Sverige och hjälpa ännu fler gravida och mammor runt om i landet. Vi har också planer på att så småningom utöka teamet med fler professioner. Parallellt med detta vill vi utveckla produkten och olika affärsmodeller framöver. Vi har till exempel precis startat vårt första samarbete inom företagshälsovård. Sedan är tanken att göra en satsning internationellt så småningom, säger Frida Johnson.

Men hon vill inte bara utveckla appen, utan också fortsätta vidareutbilda sig och forska.
– Jag har i dagarna fått etikprövningen godkänd för mitt magisterprojekt där ska jag undersöka hur kvinnor under graviditet och efter förlossning upplever att möta en fysioterapeut digitalt. Nu ser jag fram emot att påbörja datainsamlingen!