Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg har klättrat från plats 42 till plats 33 på Dagens medicins maktlista. När Fysioterapi ringer upp är hon på väg till Almedalsveckan i Visby.

Cecilia Winberg har stärkt sin maktposition på hälso- och sjulvårdens arena. Foto: Ulf Huett

Enligt Dagens medicin har du stärkt din maktposition på hälso- och sjukvårdsarenan. Vad tror du själv ligger bakom den klättringen?
– Jag tycker att det ligger mycket i det som står i motiveringen om strävan att samarbeta med andra professioner, försöka vara konstruktiva och bidra till lösningar och att vi har ökat vår synlighet i vårt påverkansarbete. Sedan handlar det självklart också om tid. Nu är jag inne på mitt tredje år som ordförande och det har gett mig möjlighet att bygga upp fler relationer och nätverk i viktiga sammanhang.

Vilken betydelse har maktlistan för dig som förbundsordförande?
– Maktlistan har främst betydelse för förbundet, den visar att vi har möjlighet påverka beslutsfattare i de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Klättringen på maktlistan ser jag som ett tillsammansarbete av kansli, förbundsstyrelse, förtroendevalda och medlemmar. Visst spelar jag roll som företrädare, men jag tycker verkligen att det här är ett kvitto på hela förbundets verksamhet.

Vilken reell betydelse har maktlistan för Fysioterapeuternas påverkansarbete?
– Man kan nog reflektera kring om maktlistan har med ökad synlighet eller reell makt att göra. Men den skapar ringar på vattnet och visar att andra också ser att förbundets påverkansarbete spelar roll.

Du är på väg till Visby och Almedalsveckan just nu. Vilka frågor kommer förbundet att lyfta där?
– Våra egna aktiviteter är inriktade på barns och ungas hälsa inklusive elevhälsa och psykisk hälsa. Och i det seminarium vi arrangerar ihop med Saco Hälso- och sjukvård kommer vi att prata om arbetsmiljö. Dessutom medverkar förbundet i panelsamtal om personcentrerad vård, kommunal hälso- och sjukvård och kompetensförsörjning, och har även bokat upp samtal med regionpolitiker.

Det sägs allt oftare att Almedalsveckans betydelse har minskat. Hur ser du på det?
– Almedalen ger oss en möjlighet till informella samtal med beslutsfattare och andra som bedriver påverkansarbete och det finns en stor öppenhet att prata om de frågor som är viktiga för oss. I en debattartikel i Sydsvenskan i dag skriver Lasse Stjernkvist att ”det är framför allt en vecka fylld med samtal över alla gränser.” Det är så jag också ser det och därför har Almedalsveckan betydelse för oss även om den politiska betydelsen kanske inte är lika stor som den var i början.

  • Så här lyder motiveringen:

    Har stärkt sin framtoning och syns ofta i debatten. ”Varit mycket synligare och förtjänar att klättra”, anser en makthavare. Duktig på samverkan med andra professioner. Nämns ofta med Arbetsterapeuternas Ida Kåhlin av andra makthavare som tunga röster inom rehabilitering. Beröms för ett konstruktivt förändringsdriv – inte minst när det gäller omställningen till nära vård.