Nu införs specialisttjänster för fysioterapeuter på ortopeden på Skånes universitetssjukhus. Enhetschef David Homayoun Latifpour, som är initiativtagare, hoppas det ska få stopp på kompetensflykten.

Enhetschef David Homayoun Latifpour hoppas tjänsterna ska få specialistfysioterapeuterna att vilja stanna kvar. Foto: Privat

Ortopeden på Skånes universitetssjukhus, SUS, töms i rask takt på specialistfysioterapeuter. Under 2020 och 2021 sa sammanlagt sju upp sig och i dag finns det bara ett fåtal kvar.
– Det är fysioterapeuter som har jobbat här i många år men bara får en klapp på axeln och ett lönetillägg när de blir specialister. Deras kompetens tas inte tillvara på ett strukturerat sätt. Många går till privata aktörer eftersom de får högre lön där, säger David Homayoun Latifpour, enhetschef för fysioterapin på SUS ortoped.
Fortsätter det så här kommer alla specialister snart ha försvunnit och specialistsjukvården inte längre förtjäna sitt namn, befarar David Homayoun Latifpour, som själv är fysioterapeut. Med målet att kunna inrätta specialisttjänster för att stoppa kompetensflykten tog han därför reda på hur sådana tjänster ser ut på andra håll i landet. Tillsammans med HR och facklig representant diskuterade han sedan en lämplig utformning för nya tjänster. Resultatet blev en tydlig kravprofil.
– Det är jätteviktigt att man definierar vad det är man vill ha så att tjänsterna får meningsfullt och vettigt innehåll och inte bara blir en titel med högre lön, säger han. Vi bestämde att de ska innehålla både kliniskt och teoretiskt arbete. Det är jättebra med forskning, men vi behöver också specialisterna kliniskt.

Alma Rahimic ska söka en av tjänsterna. Foto: Privat

Ledningen sa ja, och nu i mitten av december har en handfull tjänster utlysts. Därmed är ortopeden först ut med specialisttjänster för fysioterapeuter på SUS. David Homayoun Latifpour hoppas att de nya tjänsterna är tillsatta och rullar redan i januari, februari. Lönepåslaget kommer, utöver det tidigare tillägget som alla specialistfysioterapeuter i Region Skåne får, göras upp individuellt och sättas utifrån bland annat erfarenhet och specialistområde.
– Med reglerade och strukturerade specialisttjänster, och en konkurrenskraftig lön, hoppas jag vi kan använda kompetensen på ett bra sätt och göra det mer intressant att stanna kvar, säger David Homayoun Latifpour. Om ett år får vi utvärdera och se om vi behöver utöka.
Specialistfysioterapeuten Alma Rahimic är en av dem som tänker söka. Hon har jobbat på ortopeden i 20 år och är godkänd specialist i ortopedi sedan drygt ett år.
– Jag tycker det låter perfekt att få en formell tjänst för det jag kan och gör, säger hon. Specialisttjänsterna kommer innebära både tydligare uppdrag och högre lön, och jag tror det kan bli ett sätt för folk att känna sig uppskattade och vilja vara kvar. Det är ju så det borde vara, att man har en tjänst som motsvarar ens kompetens.