– Det är orimligt att det i dag är postnumret som avgör om du får ett FaR förskrivet! Det sa socialminister Jakob Forssmed, (KD), under invigningen av Fysioterapi 2023 tidigare i oktober. Konferensens tema hållbar utveckling och andra samhällsfrågor diskuterades också av en panel.

Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg intervjuade socialminister Jakob Forssmed, (KD). Foto: Agneta Persson

Fysioterapi 2023 i Göteborg inleddes av förbundsordföranden Cecilia Winberg som poängterade hur fysioterapeuters kunskap och förbundets påverkansarbete har bidragit till en bättre hälso- och sjukvård där mer fokus läggs på förebyggande och rehabiliterande insatser.
– Vi har bidragit till att många människor minskat sitt lidande, ökat sin förmåga – och ofta stärkt sin frihet. Vi har även bidragit till samhällets diskussion kring varje persons rätt till rörelse.
I sitt tal tog Cecilia Winberg även upp försämringar som sker i samhället och som just nu försvårar arbetet och kompetensutvecklingen för fysioterapeuter.
– Jag tänker till exempel på ett pressat ekonomiskt läge som gör att arbetsgivare kanske inte kan betala för den där kursen du behöver gå eller att man inte utökar antalet tjänster på din enhet trots att det varit utlovat sedan tidigare. Det kan handla om ökade krav på produktion, i stället för att fokusera på kvalitet och patientsäkerhet.

Dessutom betonade Cecilia Winberg att förändringar för en bättre miljö och ett bättre klimat borde gå snabbare. Men hon stannade inte där utan gav också en vink om vad en snabb teknisk utveckling kan bidra med, som mindre administrativt krångel och mer tid för kvalificerat arbete.
– Med rätt val längs vägen så är artificiell intelligens en resurs som kan ge oss utrymme att fokusera på det som bara vi kan – och det vi kan bäst. Man kan ju hoppas att AI ger stöd i administration eller diagnosticering. Hur länge ska vi behöva vänta på journalsystem som kommunicerar med varandra? Och hur länge ska vi behöva ha system som stör mer än de stödjer?
Hon avslutade med att blicka framåt, och ge en vision om hur professionen har det om 80 år.
– Vi är ledande inom vår kompetens och agerar ledande genom att vara kunskapsbank för andra. Vi är resursen som genom digitala och fysiska möten ger råd och stöd. I vår ledande funktion är vi också löneledande.

Ingen minns namnet på sin läkare, men namnet på sin fysioterapeut kommer man ihåg, sa socialminister Jakob Forssmed, (KD) Foto: Agneta Persson

Därefter talade socialminister Jakob Forssmed, (KD), och han underströk att samhället nu med tanke på stillasittandet behöver prioritera insatser för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. I det sammanhanget nämnde han folkhälsoprojektet Aktiva skoltransporter som ett positivt exempel där forskande fysioterapeuter har varit drivande. Han berättade även om en ny satsning där sex myndigheter ska skapa ett nationellt hälsoprogram för barn och unga samt en kommande satsning för ökad förskrivning av och följsamhet till fysisk aktivitet på recept i landets regioner.
– Det är orimligt att det i dag är postnumret som avgör om du får ett FaR förskrivet!
Efter att socialministern hade talat ställde Cecilia Winberg frågor till honom om en utvecklad elevhälsa, kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö, samt även om den lag om anmälningsplikt av papperslösa som regeringen vill utreda.
– Det här har Fysioterapeuterna tagit ställning emot utifrån våra etiska regler och för att en sådan lag skulle störa och försvåra arbetet för våra medlemmar. Hur har regeringen tänkt?
– Det är ett betydande antal som lever i Sverige utan uppehållstillstånd, och det vill regeringen komma till rätta med. Jag kan inte föregå utredningen, men den ska identifiera särskilt ömmande värden. Där är hälso- och sjukvården en sektor där det möjligen skulle kunna komma undantag.

Esther-Mary D’Arcy, ordförande World Physiotherapy Europe. Foto: Agneta Persson

Cecilia Winberg intervjuade även den hedersgästen Esther-Mary D’Arcy, ordförande för den europiska grenen för World Physiotherapy. Hon betonade att det svenska förbundet ligger långt före förbunden i andra länder i fråga om hållbarhet.
– Ni är ledande i hållbarhetsfrågor och det är vi enormt tacksamma över. Ni är flera år framför oss. Fortsätt! Det ni gör inspirerar och utmanar andra länder i regionen att göra mer. Med tiden hoppas jag att vi kan följa efter.
Samtidigt är det så att Sverige ligger efter andra länder när det gäller grundutbildningens längd, sa Cecilia Winberg. På det området är vi inte ledande.
– Det stämmer och den europeiska regionen stöder er i era strävanden för en fyraårig utbildning, svarade Esther-Mary D’Arcy. En något längre utbildning ger studenten mer tid att öva sitt kliniska resonemang. Det tar tid att landa i sina förmågor. Patienternas förväntningar håller också på att förändras, och vår kompetens ska möta upp nya typer av behov.

Invigningen avslutades med ett panelsamtal om olika stora samtidfrågor som fysisk aktivitet, personcentrerad vård och kompetensutveckling. Panelen bestod av Elin Cederbrandt, patient och verksamhetsutvecklare Region Kronoberg, Caroline Waldheim, Chef hållbarhet och samhälle vid Svenska Fotbollförbundet och ledamot Främja fys samt Ann-Marie Wennberg Larkö, professor vid Göteborgs universitet och ordförande Nationella vårdkompetensrådet.
– Vi slösar med kompetens i Sverige, sa Ann-Marie Wennberg Larkö. Vi dokumenterar in absurdum och det gör att bara en tredjedel av vårdpersonalens arbetstid går till patientarbete. Vi behöver komma tillbaka till kärnverksamheten.
Hon lyfte också en av välfärdens största framtidsfrågor: kompetensutveckling.
– I de undersökningar som gjorts ligger Sverige i botten. Vi är sämst på fortbildning. Och det här måste vi ta tag i. Här behövs nationell samordning och insatser som gör att man vill fortsätta arbeta inom hälso- och sjukvården.

Fr v: Cecilia Winberg, Caroline Waldheim, Ann-Marie Wennberg Larkö, Elin Cederbrandt. Foto: Agneta Persson

Elin Cederbrandt underströk i sin tur att en hållbar hälso- och sjukvård är den som ser och involverar patienterna själva.
– I vardagen är vi helt och hållet de personer som vi är, men i vården tappas det perspektivet bort. Det tar på krafterna att vara sjuk och samtidigt navigera i vården. Så fråga oss vad vi vill använda vår mentala och fysiska ork till, vilka mål vi har i vardagen, sa hon och fortsatte.
– Det finns inget som hjälper mig så mycket som att möta andra patienter i samma situation! Det är det bästa som finns att få snacka ihop sig och stärkas tillsammans. Använd gärna det som en väg framåt.

Paneldeltagaren Caroline Waldheim har varit med i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (Främja fys) som i juni lämnade över sitt slutbetänkande till socialminister Jakob Forssmed.
– Det pågår otroligt många bra folkhälsoprojekt i både kommuner och regioner men det saknas en nationell struktur för arbetet. I betänkandet efterfrågar vi därför en sammanlänkande struktur för att utveckla och främja fysisk aktivitet i samhället. Det är så vi kan få en hållbarhet över tid. Det gäller också att komma ihåg att fysisk aktivitet inte bara är idrott, utan att samhället behöver skapa rum för andra sätt att röra sig också.

Läs mer: Referat från den vetenskapliga delen av Fysioterapi 2023 publiceras i nr 6, 2023.