Kompletteringsutbildningen för nyanlända med utländsk fysioterapeutexamen får skjutas upp. För få sökande uppfyllde behörighetskraven.

Snabbspårets start för nyanlända fysioterapeuter går långsammare än planerat. Foto: Colourbox

Utbildningen, som sker vid KI i Stockholm, är en del av det så kallade snabbspåret och syftar till att korta ner arbetslösheten för nyanlända med efterfrågad kompetens. Tanken var att kursen skulle ha premiär nu i januari, men endast åtta av 20 sökande uppfyllde behörighetskraven. Det krävs minst tolv för att vara ekonomiskt hållbart att betala för lärare och lokaler, säger programdirektör Malin Nygren-Bonnier.
– Gissningsvis är det språkkravet som inte har uppfyllts, säger hon. Jag hoppas att de hunnit bli behöriga nu och söker i vår igen.
Utbildningen på 60 poäng innebär ett års heltidsstudier. Ansökan öppnar den 15 mars. Programmet finns här.