Stockholms läns landsting svarar på kritiken om de låga ersättningsnivåerna i vårdval specialiserad fysioterapi – och kan så gott som lova en höjning på 19 procent från och med mars nästa år.

Höjningen på 19 procent ska ses som ett första steg. Foto: Colourbox

Läsarreaktionerna på Fysioterapis artikel om Ortopedmedicinskt center i Stockholm, som efter 33 år tvingats stänga på grund av för låga ersättningsnivåer i vårdval specialiserad fysioterapi, har varit många. Vi ringde upp Joakim Jarnryd, enhetschef på närsjukvården i SLL, för att ställa några frågor kring ersättningsnivåerna.

Fysioterapeuter vittnar om att ersättningsnivåerna äventyrar både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Känner du igen den här problembilden?
– Vi känner absolut till den, vi har ju återkommande möten med vårdgivaren och vi träffas i samverkansmöten. Vi har träffat förbundet Fysioterapeuterna också. I samverkansmöten med representanter från fysioterapin har vi fört en dialog om deras situation. Förvaltningen har landat i ett förslag som går upp i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 december. Vårt förslag är en höjning på 19 procent på vårdval specialiserad fysioterapi, vilket motsvarar 35 miljoner kronor totalt. Vi har också förankrat det politiskt, så jag har väldigt svårt att tro att det skulle möta något motstånd. Det skulle i så fall träda i kraft den 1 mars 2019. Inget annat vårdval får en liknande höjning.

Finns det något som kan äventyra höjningen?
– Inte utifrån vad jag ser. Vi har förankrat det här i politiken, och jag kan inte se några hinder för att det kommer att gå igenom. Men det är ett politiskt beslut så jag kan inte säga 100 procent.

Det här har ju Fysioterapeuterna varnat för i flera år, så varför är det först nu det händer något?
– Jag har inte hela historien eftersom jag bara har jobbat i ett år på förvaltningen, men jag är medveten om att det har varit en svår situation. Och jag vet att det inte har varit några höjningar på flera år, att det till och med har varit sänkningar. Det är olyckligt, och jag kan inte göra annat än beklaga att det har blivit en sån fördröjning. Men historien kan vi inte göra så mycket åt. Det som är viktigt nu är att vi föreslår den här höjningen, som ändå är en ganska kraftig första höjning. Vi förstår att behovet är akut nu, och det är därför vi tar i så mycket. Men den här höjningen ser vi som ett första steg. Efter den kommer vi behöva se över om höjningen räcker, eller om vi behöver göra något ytterligare. Vi måste också i detalj titta på de olika ersättningsnivåerna. Kanske behöver vi ytterligare titta över de längre och mer omfattande behandlingarna.

Förbundet vill att ersättningsnivåerna i vårdval specialiserad fysioterapi ska ligga över nationella taxans. Kommer vi över nivåerna med de 19 procenten?
– Det gör vi inte. Vi kommer att landa kring 500 kronor ungefär. Ska vi upp till samma nivå så krävs det en höjning i storleksordning 70 eller 80 miljoner. Det är i så fall ett politiskt beslut, och politikerna har nu på sitt bord att bestämma om en första höjning.

När kan man förvänta sig nästa steg i höjningen?
– Vi jobbar parallellt. Men naturligtvis måste vi kunna få lite återkoppling på den första höjningen och vi fortsätter att ha upp det här på våra samverkansmöten med branschen.

De som fortfarande jobbar inom vårdval specialiserad fysioterapi, vad vill du säga till dem?
– Häng kvar! Vi ska fortsätta ha den här dialogen. Vi behöver ha deras hjälp för att förstå deras behov och deras situation. Det är då vi kan göra den här framtida förändringen på bästa möjliga sätt. Så vi vill fortsätta ha en dialog, vi vill att de ska fortsätta vara kvar.

Hur ska ni få dem att stanna kvar i dialogen när de redan har gjort det så pass länge och flera ändå tvingats lägga ner?
– Jag hoppas ju att den här höjningen vi gör nu kan få dem att se att det finns en fortsättning i branschen. Vi hoppas också att vi kan locka dem till en fortsatt dialog eftersom vi kommer att göra framtida förändringar.