I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området evidensbaserade förebyggande träningsprogram. 

Exempel från löpuppvärmning Knäkontroll+. Foto: Emma Busk Winquist

SAMMANFATTAT Skadeförebyggande träningsprogram halverar risken för idrottsskada i randomiserade kontrollerade studier, och idrottslag som tränar programmen regelbundet har störst effekt. Effekten är dock mindre sett över hela gruppen ungdoms- och amatöridrottslag, beroende på brister i programmens spridning, upptag och användning. För att erhålla full effekt av den skadeförebyggande träningen är det viktigt att uppläggen av evidensbaserade program följs. För att underlätta ett optimalt genomförande av skadeförebyggande träning vidareutvecklade vi programmet Knäkontroll till Knäkontroll+ med fler övningsvarianter för ökad variation och för att bättre passa alla spelare oavsett ålder och nivå. I artikeln diskuteras vetenskaplig evidens samt praktiska erfarenheter av skadeförebyggande träning i idrottslag.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.