Flera stora riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor har minskat sedan 1980. Undantaget är fetma som blivit vanligare. Nu riskerar dåliga levnadsvanor att bryta den goda trenden, befarar fysioterapeuten och forskaren Carina U Persson.

Fysioterapeuten Carina U Persson, en av forskarna bakom studien. Foto: Josefin Bergenholtz

I en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har forskare undersökt hur riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom hos 2 294 slumpvis utvalda kvinnor mellan 45 och 54 år har förändrats mellan 1980 och 2014. Påtagliga förbättringar har skett när det gäller högt blodtryck, högt kolesterol och rökning. Förekomsten av diabetes är dock oförändrad, medan fetma blivit allt vanligare.
– Det goda är att det är fler kvinnor som inte har någon av dessa riskfaktorer alls, och det är färre som har två eller flera av de fem riskfaktorerna. Men fetma fortsätter att öka. Det är oroande då vi vet att det finns en stark korrelation mellan fetma och högt blodtryck, vilket skulle kunna vända den i övrigt goda utvecklingen. Vi ser också att stressen ökar. Mer än var femte kvinna upplever permanent stress i den sista studiekohorten.

Det säger Carina U Persson som är överfysioterapeut på Sahlgrenska universitetssjukhuset och docent i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet. Att fysioterapeuter har en viktig roll att spela när det kommer till levnadsvanor, särskilt fysisk aktivitet och träning, men även stresshantering, är inte alla medvetna om, säger hon.
– Jag önskar att vi kunde synas mer i debatten och vara med i kampanjer om ökad rörelse. Vi fysioterapeuter är ju väldigt kompetenta på det här med levnadsvanor och motiverande samtal. Vi kan också vara konsulter till politiker för att få ett samhälle som är tillgängligt för alla. Infrastrukturen ska göra det ”lätt att göra rätt”. Personer med funktionsnedsättning ska kunna välja att gå med sin rollator i stället för att ta färdtjänst bara för att höga trottoarkanter utgör besvärliga hinder.

I dag lever omkring två miljoner kvinnor i åldrarna 16–84 år i Sverige med övervikt eller fetma. Mellan 2008 och 2018 har andelen kvinnor i Sverige med övervikt eller fetma ökat från 40 till 45 procent.

Artikeln: Secular trends in cardiovascular risk factors among women aged 45-54 years in Gothenburg, Sweden, from 1980 to 2014.