Att fysioterapeuter oftast själva betalar sin vidareutbildning bekräftas i en aktuell rapport. Det är inte rimligt, säger Fysioterapeuternas hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander.

Hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander, Foto: Lois Steen

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som tillsammans med Fysioterapeuterna och Vårdförbundet gjort en studie i fem regioner och fem kommuner för att undersöka hur det står till med kompetens- och karriärutvecklingsmodeller. Rapporten konstaterar att fysioterapeuter och sjuksköterskor har olika möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Medan alla fem regioner erbjuder betald specialistutbildning för sjuksköterskor varierar det för fysioterapeuter huruvida en specialistutbildning bekostas av arbetsgivaren eller inte. Och medan flera kommuner erbjuder sjuksköterskor utbildningsanställning eller utbildningsbidrag är det ovanligt att de finansierar specialistutbildning för fysioterapeuter.

Att fysioterapeuter själva behöver betala sina vidareutbildningar är inte rimligt, säger Fysioterapeuternas hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander.
– Rapporten bekräftar den bild vi har fått från våra medlemmar, säger hon. I en kunskapsintensiv bransch är det nödvändigt att fysioterapeuter också ges goda förutsättningar till kompetensutveckling. Ytterst handlar det om patientsäkerheten.

Läs mer: Här kan du kostnadsfritt läsa och ladda ned SKL:s rapport Modeller för kompetens- och karriärutveckling