Cecilia Fridén, FoU-chef på Fysioterapeuterna, är ansvarig för det vetenskapliga programmet och har lett programkommittén inför Fysioterapi 2019. Vi fångade henne i farten och ställde fem snabba frågor.

Cecilia Fridén, FoU-chef på Fysioterapeuterna. Foto: Lois Steen

1. Vad är målet med det vetenskapliga programmet under Fysioterapi 2019?
– Vi ville att programmet ska täcka hela bredden i vårt yrke så att det ska kännas att det finns något för alla medlemmar oavsett sektionstillhörighet. När vi började planera var tanken att vi skulle ha färre parallella sessioner än förut och koncentrera konferensen på färre spår, men det har vi inte lyckats med. Det är så mycket på gång inom professionen och vi fick in så många spännande abstracts att vi har ett minst lika omfattande program som vid tidigare konferenser!

Totalt erbjuder dessa tre konferensdagar 23 symposier, 13 workshops, 12 heldagsutbildningar, 6 inspirationsföreläsningar, 2 halvdagarsutbildningar och 45 korta föredrag samt en posterutställning med 102 postrar, berättar Cecilia Fridén.
– Men även om vi har satsat på bredden har vi också ett övergripande konferenstema som är Framtidens hälso- och sjukvård. Det kommer att synas i olika seminarier och workshops som belyser aktuella frågor inom hälso- och sjukvården. Det kommer också att finnas programpunkter för forskare om exempelvis forskningsfinansiering och hur man kan knyta forskning till samhällsfrågor som berör barn, arbetsliv och äldres hälsa samt ett seminarium om hur fysioterapin är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv.
– Ett delmål är också att erbjuda inspiration kring hur fysioterapeuter kan bli mer hållbara och klimatsmarta i sin yrkesutövning. Därför kommer det att finnas programpunkter som handlar om hälsofrämjande arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö samt paneldebatter där utredare och politiker är inbjudna.

2. Är det några särskilda föreläsare du vill lyfta fram?
– Det är så många kunniga föreläsare som medverkar så det är svårt att välja ut några få! Men det är väldigt roligt att docent Heleen van Aswegen, en framstående forskare specialiserad på fysioterapi efter penetrerande båltrauman, som kommer hela vägen från Johannesburg i Sydafrika för att ge en inspirationsföreläsning och även medverka på en utbildningsdag. Jag vill även nämna keynote-föreläsaren
Miia Kivipelto, prisbelönt forskare och professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, som leder stora nationella och världsomspännande demensforskningsprojekt.

3. Skiljer sig upplägget för denna konferens från tidigare år på något sätt?
– När vi har lagt programmet har vi försökt titta på vilka spår som finns för deltagare som är inriktade på olika yrkesområden, exempelvis idrottsmedicin, neurologi eller andning/cirkulation så att attraktiva programpunkter inte krockar tidsmässigt. Vi har också satsat på ett spår för chefer och ledare, vilket vi inte har gjort tidigare. En annan nyhet för i år är att vi har fler programpunkter där alla besökare kan samlas, exempelvis vill vi skapa mer gemenskap genom att börja och sluta dagarna med gemensamma plenarföreläsningar.

4. Varför ska man som enskild fysioterapeut komma till konferensen?
– För att få inspiration i sin yrkesroll och för att träffa andra fysioterapeuter men framför allt för att lära sig nya saker! Det finns lärandemål för alla symposier, workshops och halv- och heldagsutbildningar. Det är för att man som deltagare tydligt ska kunna se vilken kunskap man kan förvänta sig att få med sig tillbaka till verksamheten.

5. Hur ska man få ut det mesta möjliga av det digra programmet?
– Gå in på konferenswebben i god tid och läs igenom programmet för att hitta de programpunkter du är intresserad av och vill prioritera under dagarna. Använd konferensens webb-applikation för att forma ditt personliga konferensprogram. Men glöm inte att lägga in pauser också så att du inte springer från en föreläsning till en annan. Planera in tid för att möta andra! Det kan ge så mycket att samtala med kollegor från olika delar av landet för att utbyta kunskaper och dela olika erfarenheter och utmaningar i yrkesrollen.

Läs mer om konferensen: fysioterapi2019.se