Lena Nilsson Wikmar är professor i fysioterapi, grundutbildningsansvarig och ordförande i Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet, KI. Nyligen tilldelades hon universitetets pedagogiska pris.

Lena Nilsson Wikmar har arbetat med pedagogiska frågor på Karolinska Institutet sedan 80-talet. Foto: Selma Wolofski

1. Hur var det att få KI:s pedagogiska pris 2018?
– Jag har jobbat med pedagogiska frågor hela den tid jag har varit på KI, mer exakt sedan 1981. Att få ett erkännande för det arbetet är helt fantastiskt! På KI är forskningen framträdande, men det räcker inte att forska, vi måste kunna förmedla kunskapen som finns. Det är också undervisningen som gör ett universitet till ett universitet!

2. Vad tycker du själv är utmärkande för dig som pedagog?
– Jag ser vikten av att studenter växer under sin utbildning. Det gör de endast om jag som lärare sätter studenten i centrum och fungerar som en facilitator i allt det som studenten ska göra. Ett begrepp som jag verkligen inte kan med är att ”lära ut”! Ett lärande kan inte utgå ifrån att det bara är jag som besitter kunskap. När det sitter 100 studenter i salen, så kommer också de med en mängd kunskaper och tillsammans har vi mycket mer kunskap.

3. I motiveringen nämns ditt innovativa sätt att undervisa. Kan du ge exempel på det?
– Att bara hålla en föreläsning är inte det som gagnar lärande, det behövs mycket mer interaktion mellan studenterna och mellan studenterna och lärarna. Det kan exempelvis handla om att vid handledning av doktorander och studenter locka fram deras kunnande i en dialog. Det gör jag genom att ställa frågor om deras egna erfarenheter inom olika ämnen. Då hittar man alltid ett spår som man kan gå in djupare i, som man kan spinna vidare på.

4. Har du något råd till andra lärare om hur man håller i längden?
– Jag tror att om en lärare har inställningen att man själv kan allt så är det väldigt tärande. Men om man har inställningen att jag lär mig tillsammans med andra – med studenter, doktorander och kollegor – då har man mer hållbarhet i sin lärargärning. Min inspiration i lärarrollen hämtar jag från studenter och doktorander.

5. Vad ska prissumman på 175 000 kr användas till?
– Jag blev lite chockad över den höga prissumman. Just nu vet jag inte riktigt, men jag skulle vilja göra något pedagogiskt projekt ihop med andra. Jag är väldigt intresserad av det internationella perspektivet och har varit utbyteslärare i Uganda. Det skulle vara intressant att titta på kulturella skillnader i hur vi lär oss. Idag har vi en annan studentpopulation, där studenter kan ha helt olika bakgrund, därför är kulturella perspektiv på hur vi lär oss viktigt.