Att fuska kan bli en dyr historia. En privatpraktiserande fysioterapeut i Region Skåne har dömts att betala tillbaka drygt 6,1 miljoner kronor för att ha tagit betalt för behandlingar som aldrig utförts.

Fusk bland fysioterapeuter är ovanligt, tror förbundets chefsjurist. Foto: Colourbox

Det var vid en särskild granskning för fyra år sedan av elva privatpraktiserande fysioterapeuter med misstänkt många patienter som Region Skåne upptäckte fusket. Då visade det sig att den nu dömda fysioterapeuten hade fört sina journaler i Word, vilket gjorde det omöjligt att spåra ändringar. Dessutom såg alla daganteckningar om patienterna ungefär likadana ut. Enligt Region Skåne tyder detta på att fysioterapeuten fyllt i uppgifterna först när han fått veta att han skulle bli granskad, något han också senare medgav, skriver Skånska Dagbladet.

Av de 2 505 registrerade besökstillfällena saknade 1 557 journalanteckningar, visade granskningen. Utbetalningarna stoppades och fysioterapeuten anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. 2017 beslutade Region Skåne att 62 procent av de ersättningar som betalats ut till fysioterapeuten mellan 2008 och 2017 skulle betalas tillbaka. Nu har tingsrätten meddelat att det innebär 6 177 821 kronor, plus regionens rättegångskostnader på drygt 355 600 kronor plus moms, skriver Skånska Dagbladet. Fysioterapeuten har erkänt.

Oärliga människor förekommer inom alla professioner, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson. Men hon har inte uppfattningen att det skulle vara särskilt vanligt bland fysioterapeuter.
– Ibland kan det handla om missförstånd, och i vissa fall kanske om bristande kunskap, säger hon. I de fall jag har blivit inkopplad har parterna haft olika uppfattning om vad som krävs för att visa att fysioterapeuten haft rätt att debitera för en behandling.
Regionen kan till exempel ha haft synpunkter på längre behandlingsserier, hur lämplig den valda behandlingsmetoden är eller vad som ska framgå av en journalanteckning, säger Dominika Borg Jansson.
– Det är bara ett fall som jag känner till där ordet fusk har använts, och där rörde det sig om bristande kunskap om journalföring från fysioterapeutens sida.

Fysioterapeuterna får regelbundet frågor om just journalföring. På förbundets hemsida finns därför en handbok med svar på de vanligaste frågorna. Den som är medlem kan logga in och ta del av den här.