ANNONS

Fysioterapi 1 2022

PREMIÄR FÖR TIDNINGENS NYA FORM I första numret med nydesignade Fysioterapi far vi till en nystartad kvinnorehabklinik i Helsningborg. Vi åker också till Orust och träffar Robert Häger som bytte idrottsintresset till en passion för KOL. Under vinjetten Min arbetsdag respektive Ung fysio får du en inblick i vardagsjobbet med djurens hälsa och hur

Fysioterapi 6 2021

ÅRETS SISTA UTGÅVA GER DIG REFERATEN FRÅN FYSIOTERAPI 2021 I decembernumret bjuder vi på 14 sidor referat från den digitala konferensen Fysioterapi 2021. Du får också möta en italiensk fysioterapeut som i 30 år arbetat för människor som behöver rehabilitering i det krigshärjade Afghanistan.  NYHETER: Förbundet ändrar inte principbesluten för nya specialistordningen Ännu

Fysioterapi 5 2021

MÖT ÅRETS FYSIOTERAPEUT & LÄR OM FYSIOTERAPI VID KÄKBESVÄR I oktobernumret kan du lära mer om behandling av käkbesvär då vi gör ett klinikbesök hos ett unikt tvärprofessionellt smärtteam i Trollhättan. Vi träffar också Årets fysioterapeut Malin Nygren-Bonnier som fått utmärkelsen för sitt arbete med covid-19. Numret bjuder också på nyheter och färsk forskning

Fysioterapi 4 2021

TEMA OM FACKETS JOBB FÖR BÄTTRE VILLKOR I septembernumret möter du några av de tusen fysioterapeuter som arbetar för att du ska få högre lön, bättre villkor och en mer hållbar arbetsmiljö. Vi går också igenom de viktigaste lagarna om dina rättigheter på jobbet. Dessutom träffar vi en frispråkig studentordförande som tror på framtiden

Fysioterapi 3 2021

TEMA MED SYFTE ATT ÖKA KUNSKAP OM ÖVERVIKT I vårt majnummer dyker vi ned i ämnet övervikt/obesitas. Vi möter två fysioterapeuter, en i Örebro och en i Trollhättan, som ökat sin egen kunskap på området och nu hjälper patienter som lider av övervikt på nya sätt. Båda anser att viktfixeringen måste upphöra till förmån

Fysioterapi 2 2021

KUNSKAPSLYFT & KUNSKAPSBRIST INOM COVIDVÅRDEN I vårnumret möter vi människorna bakom det skånska digitala kunskapslyftet inom covid-19 som fick årets kvalitetspris. Vi träffar även en fysioterapeut vars vardag förändrats helt av långtidscovid och där vården ännu famlar. Dessutom hittar du aktuell forskning om medfödda hjärtfel och klimakteriebesvär med mera. LEDARE Nyskapandet i nödens

Fysioterapi 1 2021

MÖT FÖRBUNDETS NYA LEDARE OCH ETT PROFFS PÅ HOCKEYSKADOR I årets första nummer möter vi nya ordföranden Cecilia Winberg som berättar vad hon vill som ledare. På en hockeyrink träffar vi även Stina Hedin, rehabkoordinator för elitlaget Frölunda HC, som berättar om återhämtningens betydelse för att minska skadorna. Läs även om forskning om fysisk

Fysioterapi 6 2020

VÅRT TEMA-NUMMER FÖLJER UPP FYSIOTERAPI VID COVID-19 I temanumret COVID-19:Uppföljning möter du fysioterapeuter inom intensivvården och äldreomsorgen som stått längst fram i ledet för att rädda svårt sjuka covidpatienters liv. Du kan också läsa om långtidscovid och om implementering av forskning. Vi möter även Stefan Jutterdal som sammanfattar sina åtta år som förbundsordförande.

Fysioterapi 5 2020

ANDNING, KONGRESS 2020, PARAFOTBOLL & ÄLDRES SMÄRTA I oktobernumret möter vi Årets fysioterapeut Monika Fagevik Olsén som prisas för sitt arbete för bättre andning. Vi besöker också Välens IP där barn med rörelsenedsättning äntligen får en chans på bollen tack vare fysioterapeuten Lisa Korutschka. Du kan också sätta dig in i vilka frågor som

Fysioterapi 4 2020

HÖSTNUMMER MED TEMA HJÄRTREHAB I vårt Tema Hjärtrehab finns flera forskningsartiklar om fysisk aktivitet och träning vid hjärtsjukdom.  Vi har också åkt till Akademiska sjukhuset i Uppsala där fysioterapeuterna arbetat hårt för att uppnå en hjärtrehab de kan stå för. I septembernumret möter du dessutom de som föreslås bilda nästa förbundsstyrelse och två unga

Till toppen