TEMA MED SYFTE ATT ÖKA KUNSKAP OM ÖVERVIKT

I vårt majnummer dyker vi ned i ämnet övervikt/obesitas. Vi möter två fysioterapeuter, en i Örebro och en i Trollhättan, som ökat sin egen kunskap på området och nu hjälper patienter som lider av övervikt på nya sätt. Båda anser att viktfixeringen måste upphöra till förmån för evidensbaserade insatser som främjar den långsiktiga hälsan. Numret innehåller även nyheter, debatt och forskning inom andra aktuella ämnen.

LEDARE:

Skadligt viktstigma måste stoppas

NYHETER:

• Fler utbildningstjänster i Sörmland
• Tuff arbetsmiljö skapade skarp debatt
• Socialstyrelsen erbjuder nytt kunskapsstöd för postcovid
• Mätning av skolbarns BMI gav ingen effekt

PROFILEN:

Svensk legitimation blev startskott för nya drömmar för Ahmad

DEBATT:

Öppenheten för digital fysioterapi kan vara större än vi tror

TEMA ÖVERVIKT:

• Vikten säger inte allt om patientens hälsa
• Forskare vill eliminera stigmat kring övervikt
• Fysioterapeuter behöver reflektera över sina fördomar
• Bemötandet påverkar den psykiska hälsan
• ”Vi lever mitt inne i en tjockhatsepidemi”

AVHANDLINGAR:

• Psykisk ohälsa ökar risken för smärta
• Klinisk testkombination kan ge svar om höftsmärta

FORSKNING PÅGÅR:

FYSS nya rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande

Klicka på omslaget nedan för att läsa tidningen som pdf!