ANNONS

Fysioterapi 6 2022

FÖLJ MED FÖRSVARETS FYSIOTERAEPEUTER UT I FÄLTI decembernumret följer vi med fysioterapeuterna på Skaraborgs regemente ut i fält. Vi åker också till Skåne för att möta en hjärtforskare som samarbetar med NASA. Vi bjuder dessutom på forskning om e-hälsa vid KOL, förändring av levnadsvanor, knä- och höftartros med mera. NYHETER: Förbundet: Tidöavtalet både bra

Fysioterapi 5 2022

MOD ATT FRÅGA VIKTIGT FÖR BÅDE ERFAREN OCH NYEXAMINERAD I oktobernumret möter vi Årets fysioterapeut Lisa Keller Altvall i Angered som prisas för sitt arbete inom kvinnors hälsa. Vi åker också till Norrlands universitetssjukhus och följer med Linnéa Nyström på första jobbet efter examen. Båda behöver vara modiga med att ställa frågor, fast på

Fysioterapi 4 2022

FYSIOTERAPI SOM FÖRNYAR OCH PROVOCERAR I septembernumret är spännvidden stor. Du möter en fysioterapeut som tränar elitryttare att rida mer hållbart och en annan som startat upp en modern företagshälsovård som vågar utmana beställaren. Båda använder nya arbetssätt som ibland provocerat men oftast skapat förtroende. LEDARE Ska vi ta en tyst minut för

Fysioterapi 3 2022

PARKINSON, SMÄRTA HOS BARN OCH SKADEPREVENTION I majnumret kan du läsa om hur du kan lyfta Parkinsonpatienten med teamarbete och fysioterapi. Du får även möta specialistfysioterapeuten Eva Gåve som leder ett multiprofessionellt barnsmärtteam. Dessutom kan du få mer kunskap om att förutsäga höftfrakturer, rehab vid hamstringsskador och prevention av idrottsskador. På nyhetsplats får du

Fysioterapi 2 2022

BALANSTRÄNING, PROTESFORSKNING OCH FYSISK PRESTATION I marsnumret far vi till Karlskrona kommun vars balanslyft fick förbundets kvalitetspris. Vi möter också protesforskaren Saffran Möller som vill få ihop människan och tekniken. Du får dessutom veta vad forskningen säger om hur kvinnliga hormoner påverkar fysisk prestation och träning. NYHETER: Fick inte en krona i löneökning

Fysioterapi 1 2022

PREMIÄR FÖR TIDNINGENS NYA FORM I första numret med nydesignade Fysioterapi far vi till en nystartad kvinnorehabklinik i Helsningborg. Vi åker också till Orust och träffar Robert Häger som bytte idrottsintresset till en passion för KOL. Under vinjetten Min arbetsdag respektive Ung fysio får du en inblick i vardagsjobbet med djurens hälsa och hur

Till toppen