Nu ska rehabilitering för första gången få en central roll inom demensvården. Åtminstone är det vad Socialstyrelsen föreslår efter inspel från flera fysioterapeuter.

Den nya demensstrategin leder förhoppningsvis till att fler får tillgång till rehabilitering. Foto: Colourbox

När Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att uppdatera den nuvarande demensstrategin bjöds bland annat sex fysioterapeuter in som experter. Och det har gett utdelning. I underlaget som nu är överlämnat till regeringen föreslås rehabilitering för första gången bli ett prioriterat område – som dessutom ska komma in tidigt och följas upp under hela sjukdomsförloppet. Det här kommer förhoppningsvis göra så att fler personer med demenssjukdom får tillgång till rehabilitering, säger Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Umeå universitet och en av de inbjudna experterna.
– Det kommer också bli tydligt att det är för få fysioterapeuter som jobbar med den här gruppen. Fler kommer behöva rekryteras.

Erik Rosendahl och flera andra fysioterapeuter har i många år försökt göra rehabilitering inom demensvården lika självklar som vid andra kroniska, neurologiska och progredierande sjukdomar. Att de tills nu talat för döva öron tror han har flera orsaker. Dels har fysioterapin varit dåligt representerad i den kliniska demensvården. Dels har begreppet ”rehabilitering” ofta missuppfattats som något som bara gäller för den som kan återfå sin förmåga fullt ut.
– Men det blir väldigt konstigt att resonera så när rehabilitering är självklar vid sjukdomar som till exempel Parkinson och MS. Så vi har bemött den bristande kunskapen med forskning som visar att personer med demenssjukdom kan få minst lika bra effekt av träning som andra grupper. Och nu har det äntligen gett utdelning.