Det blev ingen halvering av antalet fysioterapeuter inom vård- och omsorgsboenden i Umeå. Ett aktivt påverkansarbete och en specialskriven låt fick äldrenämnden att enhälligt säga nej.

(Foto: Colourbox)

Äldrenämnden i Umeå måste spara 22 miljoner kronor, varav elva på kommunens vård- och omsorgsboenden. Enligt ett förslag, som kom från tjänstemän i kommunen, skulle kostnaderna kunna kapas genom att ta bort upp till fem av fysioterapeuttjänsterna. Det skulle innebära nästan en halvering av antalet fysioterapeuter inom vård- och omsorgsboenden. Även samtliga nio tjänster för rehabassistenter skulle bort enligt förslaget.
Idén vittnar om dålig kunskap om vad professionerna bidrar med, säger Annica Nylund, sjukgymnast och fackligt arbetsplatsombud.
– Det kom som en fullständig överraskning, säger hon. Vi fick ingen information, det blev ingen dialog. När vi väl fick veta låg förslaget redan i nämnden.
I besparingsförslaget till nämnden står det att konsekvenserna av en så kraftig minskning av personalstyrkan kommer att få stora, alternativt mycket stora, konsekvenser för brukarna.

Ändå lade ni förslaget?
– Jag har aldrig varit med om att behöva presentera ett så stort sparförslag. Det handlade om att ställa basala behov mot rehab, och det här var den enda besparing vi kunde hitta, säger Malin Sundbom, verksamhetschef inom vård- och omsorgsboende samt korttidsboende.
Annica Nylund drog tillsammans med sina kollegor igång ett aktivt påverkansarbete för att stoppa förslaget. Det resulterade bland annat i debattartiklar och uppmärksamhet från lokalmedia.
– Men det bästa, roligaste och gulligaste var att en av våra sjukgymnaster spelade in en sång som hon skickade till nämndens alla ledamöter, säger Annica Nylund. Vi har lyssnat och gråtit allihop.
Låten (som du kan lyssna på här) handlar om 80-åriga Britt som bryter lårbenshalsen och får klara sig bäst hon kan.
– Jag var ledsen och arg, säger Sanna Rönnlund som skrev och spelade in låten. Kommunen har redan innan sparat mycket på rehabilitering.
När ärendet väl kom upp till beslut i äldrenämnden blev det ett enhälligt nej till besparingsförslaget. En tillfällig seger, säger Annica Nylund.
– Besparingskravet ligger ju kvar.