Nu har alla sjukgymnaster i Oskarshamns kommun bytt titel till fysioterapeut. Arbetsgivaren stod för notan. Arbetsplatsombudet Sofie Johansson är nöjd med att få ett slut på begreppsförvirringen.

Arbetsplatsombudet Sofie Johansson är en av dem som bytt titel till fysioterapeut. Foto: Privat

Fysioterapeut är sedan 2014 skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand – förutom på djursidan där titeln ännu inte är skyddad. I oktober 2020 hade nästan 4 500 sjukgymnaster bytt yrkestitel. Hur många av dessa som betalat kostnaden, som i dag är 870 kronor, ur egen ficka är däremot okänt. Klart är dock att långt ifrån alla arbetsgivare har lust att stå för kalaset (på Fysioterapeuternas hemsida finns en lista med exempel på arbetsgivare som har betalat).

I Oskarshamns kommun har sjukgymnasterna i flera år yrkat på att arbetsgivaren ska betala ett titelbyte för dem. I år fick de äntligen gehör och arbetsgivaren har nu betalat för sammanlagt sju titelbyten. Därmed går kommunens alla nio fysioterapeuter under en och samma yrkesbeteckning. Sofie Johansson är nöjd och säger att en gemensam titel underlättar.
– Vi hade redan två fysioterapeuter vilket har inneburit en begreppsförvirring både för kollegor i andra professioner och patienter som undrat om det är samma yrke. Nu behöver vi inte förklara varför det ibland kommer en fysioterapeut och ibland en sjukgymnast.

Varför inte betala bytet själv?
– Av princip. Jag behöver ju inte byta namn för att kunna utöva min profession. Vill arbetsgivaren att det ska vara ett enhetligt namn bör den också bekosta det bytet.

Du är en av dem som bytt. Hur känns det?
– Lite tungvrickande innan man vänjer sig, men jag övar!