Ett program med beteendemedicinska fysioterapeutiska insatser kan hjälpa personer med långvarig smärta att återkomma till arbetslivet. Det visar ny forskning.

Programmet, som utvärderats i Hedvig Zetterbergs avhandling, innehöll en gemensam analys av vilka aktiviteter på arbetsplatsen som var svåra för patienten samt fysisk träning för att underlätta dem och beteendemedicinska insatser inriktade på copingstrategier och rädsla för smärta. Dessutom ingick kontakter med arbetsplatsen för att koordinera patientens återkomst. Hedvig Zetterberg gjorde tre individuella fallstudier och såg goda effekter framför allt på deltagarnas tilltro till sin egen förmåga, self-efficacy.

I två andra delstudier utvärderades ett kortare utbildningsprogram, Effektiv kommunikation i organisationen (EKO), på arbetsplatser inom vården. Dels undersöktes de anställdas sjukskrivningar och självrapporterade hälsa, dels chefernas förmåga till stöttande kommunikation. Men EKO gav inte bättre effekt än de föreläsningar om stress och smärta som en kontrollgrupp fick ta del av.

Hedvig Zetterberg utvärderade också mätinstrumentet Work Ability Index (WAI) för personer med långvarig smärta. Hon fann att både begreppsvaliditet och samstämmighet var acceptabla och att WAI kan användas för att kartlägga arbetsförmåga för denna grupp.
Annika Olsson

Titel: A Behavioral Medicine Perspective on Pain Disability in a Work Context Prevention, Assessment, and Tailored Physiotherapy. Uppsala universitet, 2022.

Annika Olsson
frilansskribent

I tre fallstudier sågs goda effekter framför allt på deltagarnas tilltro till sin egen förmåga. Foto: Colourbox