WHO har ihop med EU skapat en skrift om hälso- och sjukvårdens roll för att öka nivån av fysisk aktivitet. Den skildrar framgångsrika koncept från EU:s medlemsstater, och Sveriges modell med FaR lyfts fram som best practice.

WHO betonar att vårdpersonal kan främja fysisk aktivitet och förebygga icke-smittsamma sjukdomar Foto: Colourbox

I en ny skrift har WHO i samarbete med EU kartlagt aktuell status och framgångsrika koncept för främjande av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården i EU:s medlemsstater. Hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för EU-medborgarnas framtida hälsa, inte minst via förskrivning av fysisk aktivitet för såväl primär som sekundär prevention av icke-smittsamma sjukdomar.

Skriften lyfter fram att vårdpersonal i olika professioner aktivt kan främja fysisk aktivitet. Det är klarlagt att om vårdpersonal ordinerar motion eller ger råd om fysisk aktivitet blir deras patienter mer aktiva. WHO skriver att det inom hälso- och sjukvårdssektorn också finns goda möjligheter att via olika system spåra trender i fysisk aktivitet och utvärdera fysisk inaktivitet och stillasittande samt bedöma effektiviteten i policyer och strategier för att öka fysisk aktivitet.

En stor del av skriften är vikt till att beskriva framgångsrika metoder för främjande av fysisk aktivitet från olika EU-länder. Sveriges modell med fysisk aktivitet på recept, FaR, och de evidensbaserade rekommendationerna i FYSS lyfts fram som best practice.

Här hittar du en länk till materialet: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/promoting-physical-activity-in-health-sector-factsheet-2018_en.pdf