I september startade ett nytt pilotprojekt för nyanlända fysioterapeuter. Syftet är att underlätta vägen till svensk legitimation och därmed göra det enklare att etablera sig på arbetsmarknaden.

En ny webbaserad kurs ska effektivisera vägen till den svenska legitimationen. Foto: Colourbox

Projektet är ett samarbete mellan Fysioterapeuterna, Karolinska Institutet och Sveriges Kommuner och Landsting som går ut på att utveckla och testa ett informations- och utbildningsmaterial för nyanlända fysioterapeuter med utbildning utanför EU. Materialet kommer sedan att ligga till grund för en webbaserad preparandkurs för nyanlända fysioterapeuter.

Tanken är att en sådan kurs både ska underlätta förberedelserna inför Socialstyrelsens kunskapsprov och göra det lättare att avgöra om man hellre vill gå den ettåriga kompletterande utbildningen (det finns olika vägar till svensk legitimation).

Projektet som finansieras med främjandemedel från Arbetsförmedlingen drog igång i september med en första förberedande kurs för ett 20-tal fysioterapeuter från hela världen.
– Det här handlar i grund och botten om att effektivisera vägen till den svenska legitimationen och få in utländska kollegor på arbetsmarknaden, säger Gabriele Biguet, kursansvarig och biträdande programdirektör vid fysioterapeutprogrammet på Karolinska Institutet.

Många ger uttryck för att vägen mot svensk legitimation är snårig, berättar hon.
– De nyanlända tycker det är svårt att hitta information och att det inte finns någon att fråga. Många har inte klarat av kunskapsprovet vid första eller andra försöket, så det vi gör nu är att kartlägga hur behoven ser ut. Preparandkursen är tänkt att ge dem mod att fortsätta.