I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Denna gång presenteras FYSS nya rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas.  

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet har tagit fram nya rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna 18–64 år, äldre från 65 år, barn och ungdomar, samt för kvinnor under och efter graviditet. Rekommendationerna baseras främst på de amerikanska riktlinjerna från 2018, och WHO:s riktlinjer från 2020.

Nytt är att den tidigare rekommendationen om minst 150 minuter aerob fysisk aktivitet i veckan på måttlig intensitet har ersatts med ett målintervall på 150–300 minuter i veckan. Formuleringen om att en aktivitet måste pågå i minst 10 minuter är borttagen. Muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas minst 2 gånger i veckan som tidigare. För alla äldre bör multikomponent fysisk aktivitet som inkluderar balansövningar ingå minst 2 gånger i veckan, som en del av den fysiska aktiviteten.

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva i genomsnitt 60 minuter per dag. Evidensen har stärkts både för de omedelbara effekterna som ses vid ett enstaka pass fysisk aktivitet och för effekterna av regelbunden aktivitet. Mycket stillasittande är förenat med hälsorisker och bör därför begränsas och ersättas av fysisk aktivitet. Det korta sammanfattande budskapet är: Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. All rörelse räknas.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.