Efter många vändor vid förhandlingsbordet har parterna till sist enats om nya ersättningsnivåer för nationella taxan. Uppgörelsen gäller i ett plus ett år. Dessutom förlängs möjligheten att ge digital vård.

Det nya avtalet gäller i ett plus ett år och innebär en uppräkning med 2,3 procent per år. Foto: Colourbox

Det blev långa och segdragna förhandlingar mellan Fysioterapeuterna, Läkarförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, om vilka nivåer som ska gälla för nationella taxan. Men nu finns ett avtal i hamn: taxan ska räknas upp med 2,3 procent per år i ett plus ett år. De nya nivåerna gäller från 1 januari 2021. Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg är nöjd med uppgörelsen.
– Vi stod långt ifrån varandra från början, men vi känner oss ändå nöjda med att vi har hamnat på de här siffrorna. Man vill väl förstås alltid ha mer, våra företagare har ju haft ett väldigt tufft år under pandemin. Många har stora underskott nu och behöver få kompensation för de höjda kostnaderna som har varit under det här året.

Som en del av överenskommelsen har Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet och SKR gett en avsiktsförklaring angående taxans kommande utveckling. De skriver bland annat att ”de vårdgivare som idag verkar enligt den nationella taxan bör i framtiden ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet, oavsett organisationsform. Det är parternas ambition att fysioterapeuter i olika regiformer ges möjlighet att verka i ett sådant system.”
– Vi vill gemensamt försöka påverka utformningen av det förslag som regeringen ska presentera i vår, säger Marie Granberg. Så vi ser väldigt positivt på SKR:s förslag om ett gemensamt utvecklingsarbete. Det viktiga är att vi tar tillvara de resurser och de fysioterapeuter som finns och att de även fortsättningsvis har möjlighet att arbeta i små företag i vården.

Uppgörelsen med SKR innebär också att den tillfälliga möjligheten för fysioterapeuter att erbjuda digitala vårdbesök förlängs med minst ett år. Här hade förbundet velat se att den möjligheten permanentades, och att det skulle bli obligatoriskt för regionerna att erbjuda fysioterapeuter denna vårdform. Men efter många diskussioner enades parterna om att digital vård ska fortsätta vara frivillig, något som kommer att leda till ojämlik tillgång till fysioterapi för riskgrupper under pandemin, säger Fysioterapeuternas tillträdande ordförande Cecilia Winberg i ett uttalande på förbundets hemsida.

I dag jobbar knappt 1 600 fysioterapeuter på nationella taxan.