Fysioterapeuter som jobbar på vårdval specialiserad fysioterapi i Norrtälje förlorar ingen inkomst på grund av nya corona. De får fakturera samma summa som de gjorde i januari.

Överenskommelsen i Norrtälje gäller tills vidare. Foto: Colourbox

Det är Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som fattat beslutet att betala ut ersättning baserat på januarifaktureringen. I beslutet, som fattades i slutet av mars och gäller hela primärvården, står det bland annat: ”Istället för uppdrags-, besöks- och/ eller listningsersättningar fakturerar KSON:s primärvårdsvårdgivare det belopp som betalats ut till dem för januari månad 2020. Detta ska även enkelt möjliggöra för utförarna att omdisponera personal mellan sig.”
– För att säkerställa både bemanning och finansiering vill vi inte ha något tapp av leverantörer. Vi är både region och kommun och ansvarar ju för all hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje, säger Henrik Hagblom som är avdelningschef vid KSON:s förvaltning.

Totalt omfattas tio avtal och tolv fysioterapeuter berörs av beslutet – som gäller från den 1 april och tills vidare.
– När produktionen är rimligt normal igen kommer vi att återgå till den vanliga ersättningsmodellen, säger Henrik Hagblom. Somliga verksamheter kanske kan återgå tidigare än andra.

Och om det här fortsätter året ut?
– Det är det ingen som kan svara på. Vi följer det här löpande. Nu kommer vi att följa upp hur produktionen såg ut i april. Vi vet inte om det varit något patienttapp, det är bara en spekulation.

KSON är en myndighet skapad av Region Stockholm och Norrtälje kommun och ansvarar för all hälso-, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, i Norrtälje kommun. KSON driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda Tiohundra AB.

Beslutet finns här.