Truckförare vrider på huvudet 222 gånger i timmen, enligt en ny unik studie. En av forskarna bakom den, Charlotte Wåhlin, vill att fysioterapeuter ska ta med sig arbetslivsfrågorna in i behandlingsrummet.

Truckförarna i studien roterade huvudet 222 gånger i timmen. Foto: Colourbox

I den aktuella studien har 27 truckförare deltagit. Under en arbetsdag utrustades de med inklinometrar, ett instrument som mäter vinklar och rörelsehastighet, rotation och framåt- och bakåtböjningar. Alla rörelser filmades, förklarar Charlotte Wåhlin, fysioterapeut och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, som ligger bakom studien.
– Vi kunde se att truckförarna roterar huvudet 222 gånger på en timme och att de ofta håller nacken roterad i ytterläge, säger Charlotte Wåhlin.

Forskarlaget har tidigare gjort en studie om 150 truckförares hälsa som visade att 49 procent har eller har haft ont i nacke och skuldror. Resultaten från dessa båda studier bör bland annat leda till förebyggande arbetsmiljöinsatser, och till att kliniskt verksamma fysioterapeuter blir bättre på att ta in arbetslivets frågor i behandlingsrummet, säger Charlotte Wåhlin.
– Så fort man får in någon som jobbar bör vi fråga om belastningar: Vad gör du? Hur ofta? Hur länge? och så vidare. Många gör ju det här, men vi kan utveckla våra frågor kring arbetsmiljö ännu mer.

Det är också viktigt att uppmuntra patienterna till att prata om sina besvär med arbetsgivaren. Exempelvis genom att fråga: ”Har du frågat din chef om du kan kontakta företagshälsovården?” Eller: ”Jag ser att dina besvär är arbetsorsakade, vill du att vi tar kontakt med din arbetsgivare?”
– Jag vill att man ställer processinriktade frågor på ett sätt så man möter patienten där den är, säger Charlotte Wåhlin.

Hon vill även se ett ökat preventivt samarbete mellan fysioterapeuter i företagshälsovård och primärvård. Tillsammans kan man pusha arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön, tror hon.
– Många önskar att hälso- och sjukvården ska sträcka ut en hand till arbetsgivare och arbetsplatser. Här tror jag att privatpraktiker, fysioterapeuter och rehabiliteringskoordinatorer i öppenvård har en enorm påverkansmöjlighet.

I Sverige finns omkring 150 000 truckförare. Studien är ett samarbete mellan forskare i Region Östergötland, Region Jönköping, Karolinska Institutet och Linköpings universitet.

Läs mer om studien här.