Omkring 250 000 personer utsätts för mobbning på svenska arbetsplatser, något som orsakar mellan 100 och 300 självmord per år. Det gör mobbning på jobbet till ett av vår tids största arbetsmiljöproblem.

Mobbning ökar risken för depression. Foto: Colourbox

Aktuella siffror från bland annat Arbetsmiljöverket och Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping visar att omkring 250 000 personer i svenskt arbetsliv varje år utsätts för mobbning. För 50 000 handlar det om grov arbetsplatsmobbning. Siffrorna visar också att ungefär en miljon svenskar befinner sig i en riskfylld arbetsmiljö som kan leda till mobbning om ingenting görs.
Att arbetsplatsmobbning kan ha dramatiska konsekvenser för hälsan har forskare flera gånger kunnat konstatera. En rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), där 20 års internationell forskning på området har granskats, visar att personer som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete löper en tredubblad risk att drabbas av depression. En europeisk studie på 30 länder konstaterar att arbetsplatsmobbning utgör den enskilt största risken för sjukskrivning.

Forskare över hela världen kan också enas om att risken för självmord vid mobbning i arbetet är kraftigt förhöjd. Exakt hur mycket går dock inte att säga. En svensk utredning från 1999 kom fram till att den troliga självmordsfrekvensen ligger på mellan 100 och 300 fall per år i Sverige. Siffrorna har tidigare kritiserats för att vara överdrivna, men senare tids forskning har kunnat bekräfta att de ser ut att vara fullt rimliga. I Italien till exempel har forskare kommit fram till att upp till 25 procent av de som utsätts för arbetsplatsmobbning löper ökad risk att ta livet av sig.
På en arbetsmiljökonferens i Malmö i våras sa psykologen och arbetsplatsmobbningsexperten Stefan Blomberg så här om antalet självmord:
– Ta in den siffran. Säg att det är den lägsta nivån, alltså 100. Det är dubbelt så många än antalet dödsfall på grund av arbetsplatsolyckor. Om den siffran stämmer så är det antagligen det enskilt allvarligaste arbetsmiljöproblemet vi har när vi tittar på det ur ett dödligt perspektiv.

Arbetsplatsmobbning förekommer inom alla sektorer. Sedan tidigare finns det siffror på att omkring hälften av de som mobbar är chefer. En aktuell studie från Karolinska Institutet visar att även cheferna själva är utsatta. Av de 18 000 chefer som medverkar i studien uppgav 3,2 procent att de blev mobbade. Värst drabbade är statligt anställda chefer, där 7 procent var utsatta för mobbning.

  • I Fysioterapis novembernummer skriver vi mer om arbetsplatsmobbning. Har du egna erfarenheter? Hör av dig till redaktionen! Om du vill kan du vara anonym.