Att under två veckor minska sin dagliga skärmtid med 30 minuter och i stället promenera den tiden förbättrar den mentala hälsan i ett halvår efteråt. Det visar en tysk studie.

Efter interventionen minskade depressionssymtomen medan fysisk aktivitet och livstillfredsställelse ökade. Foto: Colourbox

I studien delades 642 friska vuxna in i fyra olika grupper. En grupp skulle minska sin användning av sociala medier med 30 minuter per dag, en grupp skulle öka sin dagliga fysiska aktivitet med 30 minuter och en kombinationsgrupp skulle genomföra båda interventionerna. Deltagarna i kontrollgruppen fick inga specifika instruktioner utan skulle leva som tidigare.
Interventionerna pågick i två veckor. Studiedeltagarna fyllde i online-undersökningar och dagböcker vid starten, efter en vecka och efter två veckor. De följdes också upp online efter en, tre och sex månader. Dessa undersökningar utvärderade variabler för sociala medier, fysisk aktivitet, mental hälsa, belastning av covid-19-pandemin och livsstil.

Resultatet visade att i interventionsgrupperna minskade användandet av sociala medier, depressionssymtom och tyngden av negativa pandemieffekter medan fysisk aktivitet, livstillfredsställelse och upplevelsen av lycka ökade. På längre sikt var samtliga dessa effekter starkare och mer stabila i kombinationsgruppen. Ett annat livsstilsresultat var att i deltagarna i gruppen som bara minskade sin skärmtid rökte mindre efter interventionen.
Forskarna drar slutsatsen att kombinationen av mindre skärmtid och mer fysisk aktivitet ger mer psykologisk motståndskraft mot negativa pandemieffekter och dessutom en förbättrad mental hälsa under sex månader.

Experimental longitudinal evidence for causal role of social media use and physical activity in COVID-19 burden and mental health, Journal of Public Health, 2 September 2022