Det kan löna sig att lobba tillsammans. I Västerås ledde gemensamma påtryckningar till att postoperativa avdelningen på Västmanlands sjukhus nu har fått en fysioterapeut.

Fysioterapeuternas regionalt förhandlingsansvariga Therese Ekblad till vänster tillsammans med nyrekryterade Maria Celion. Foto: Privat

Hösten 2021 ingick sjukhuset i en nationell studie om mobilisering efter bukoperation. Den visade att framför allt de som genomgått tarmkirurgi eller urologisk kirurgi kunde ligga mer än tio timmar innan de kom upp i sittande på sängkanten. Samtidigt visar evidensbaserade studier på god effekt av mobilisering redan efter två timmar.
– Så jag tänkte att våra resultat kanske berodde på att det inte fanns någon fysioterapeut på postop-enheten, säger specialistfysioterapeuten och regionalt förhandlingsansvarig Therese Ekblad.
Tillsammans med sin chef, och med medicinskt ansvarig läkare på IVA, gjorde hon en skrivelse till hälso- och sjukvårdsledningen om behovet av en fysioterapeut på postop.
– Vi vet ju att det finns risk för lungkomplikationer när man har opererats, och att ju tidigare man kan mobiliseras desto bättre. Våra insatser kan göra så att patienten kan komma hem snabbare. Så vi hade mycket på fötterna när vi argumenterade för det här.

Och regionen lyssnade. Sedan slutet av augusti har postop en egen fysioterapeut, vilket inte bara har lett till att patienterna nu kommer upp tidigare, säger Therese Ekblad.
– Det skickar också en tydlig signal om att det inte är farligt att vara nyopererad och att man ska tillbaka till det vanliga livet.
Till andra som vill påverka för förbättringar har Therese Ekblad några råd.
– Gå på beslutsfattare på flera nivåer. Inte bara enhetsnivå utan ända upp till förvaltningsledningen. Se också till att vara flera professioner som trycker på nyttan av oss.