Drygt hälften av de fysioterapeuter som har eget företag har inte höjt sina löner under pandemin. Samtidigt har många ökat sitt buffertsparande. Ett ökat krismedvetande i pandemins spår, tror förbundets ombudsman Marie Granberg.

53 procent av företagarna har låtit bli att höja sina löner under pandemin. Foto: Colourbox

En undersökning som Fysioterapeuterna gjorde bland de företagande medlemmarna i höstas visar att 53 procent låtit bli att höja sina löner under pandemin. Det förekommer att företagare av olika orsaker väljer att avstå från löneförhöjning då och då, säger Marie Granberg. Att mer än hälften avstått från högre lön på sistone behöver inte nödvändigtvis bero på strama ekonomiska villkor utan kan snarare vara ett tecken på ökad krismedvetenhet, säger hon.
– Pandemin är ju inte över, så jag tror man ser att man behöver ha en större buffert i företaget. Många har också ökat sitt sparande. Dessutom finns det andra sätt att ta del av pengarna i företaget än just lön, som till exempel utdelning eller pensionssparande.

Enligt undersökningen sätter de flesta av minst 5 000 kronor i månaden till pension. Undersökningen visar också att en genomsnittlig månadslön för fysioterapeuter med eget företag ligger någonstans mellan 37 000 och 43 000 kronor.
– Men många arbetar också mer än 50 timmar i veckan, säger Marie Granberg. Så per arbetad timme är det ju inte lika bra.
Utöver lön, skatt och sociala avgifter har dessutom 70 procent av företagarna fasta månadskostnader på mellan 11 000 och 30 000 kronor.
– Något som är viktigt att komma ihåg när man diskuterar företagares löner eftersom prisökningar ofta äter upp en stor del av uppräkningen av ersättningarna, säger Marie Granberg.