Ett mentorsprogram på Akademiska sjukhuset i Uppsala har gett så goda resultat att projektet permanentats. Det pushar mig att lära mig mer, säger fysioterapeuten och adepten Hampus Mattson, som får klinisk handledning av en erfaren kollega under ett år.

Helené Nilsson, projektledare. Foto: Maria Hartman.

Mentorsprogrammet, som kallas Professionssteget, startade 2018 som ett pilotprojekt för sjuksköterskor. Från hösten 2019 och framåt har det också erbjudits till fysioterapeuter. Hittills har 20 till 30 fysioterapeuter deltagit och vid årsskiftet permanentades projektet.
Det långsiktiga syftet är kunskapsöverföring från personal med lång klinisk kompetens till ny personal. Målet är att minst 75 procent av de nya fysioterapeuterna går utbildningen inom fyra år efter examen, berättar Helene Nilsson, fysioterapeut och projektledare för Hälsoprofessioner.
– Vi har redan nått det målet. Det finns en vilja att handleda inom vår profession. Handledarna har lång klinisk erfarenhet och har arbetat mer än tio år. Adepterna får klinisk handledning under ett år. Vi samarbetar över hela sjukhuset för att para ihop rätt handledare med adept.
Professionssteget bygger på flera delar: klinisk handledning med teori, reflektionshandledning i grupp, teoretisk handledning med vetenskapliga frågor samt en föreläsningsserie för handledare och adept. För att delta i mentorsprogrammet krävs ett initiativ från chefen på avdelningen. Deltagarna avsätter en timme i veckan till vidareutbildningen. En av dem är Hampus Mattson, som är fast anställd på sjukhuset. Det här året vikarierar han på Brännskadecentrum, en IVA-avdelning.

Jag blir pushad att lära mig mer, säger Hampus Mattsson. Foto: Privat

Hur har din yrkesroll som fysioterapeut påverkats av mentorprogrammet?
– Väldigt mycket. Jag har fått en annan persons erfarenhet gratis. Min handledare har arbetat på den här avdelningen i åtta år. Jag har blivit bättre på det kliniska resonemanget med hjälp av handledaren. När vi träffar patienter tillsammans ser jag hur hon går framåt och navigerar när patienten inte vill och hur hon tar sig runt detta, säger han.
Hampus handledare, specialistfysioterapeuten Elin Sundin, tycker att det är viktigt att handledningen utgår från adeptens önskemål och initiativ. Och därför startade de med ett möte där hon och Hampus gick igenom vilka mål han ville uppnå och gjorde sedan en handlingsplan. Och nu närmar han sig sina individuella mål, steg för steg.
– Genom feedback och råd, diskussioner och reflektion och genom att omsätta teorin i praktik lär jag mig på ett helt annat sätt, säger Hampus Mattson. Ju bättre jag blir, desto större frihet ger det i mitt arbete. Det gäller både teori och praktik. Innan jag till exempel behärskar ny apparatur måste jag lära mig den teoretiskt och lära känna dess olika funktioner. Det pushar mig att lära mig mer.

Elin Sundin har arbetat 18 år på Akademiska och har tidigare haft två adepter från andra avdelningar på sjukhuset.
– För mig är den största vinsten att man lär känna kollegor på ett djupare plan och från helt andra verksamheter. Fysioterapi är ett ensamarbete. Som ny inom yrket kan det vara svårt att veta vem som är mer kompetent inom ett område och hur man kommer vidare i sina funderingar och utvecklar sin kliniska kompetens.

Hampus Matsson får handledning av sin specialistkollega Elin Sundin. Foto: Privat

Den största utmaningen för dem båda är att få tiden att räcka till handledning, eftersom de är kliniskt verksamma hela veckan. Fördelen är att de arbetar tillsammans och delar kontor. Det medför ett mer flexibelt handledarskap. Elin Sundin säger att hon är generös med tiden, eftersom hon inte vill skapa stress för sin egen del eller pressa adepten. En gång i månaden har de uppföljningsmöten och kortare genomgångar däremellan. Innan de träffar en patient tillsammans diskuterar de ihop sig om feedbacken ska komma efteråt eller om handledaren ska bryta in i samtalet med patienten.
– Det gäller att ta till vara tillfällen när de dyker upp, exempelvis att träffa en patient som passar in utbildningen. När vi träffar en patient gör vi det som ett team, säger Elin Sundin.

När adepten är klar och fått handledning inom ett område får hen ett intyg. Akademiska sjukhuset äger mentorprojektet och det ingår i sjukhusets kompetensförsörjningsstrategi för att behålla och rekrytera personal. Varje år avsätts budgetmedel till denna vidareutbildning. Det finns också planer på att sprida Professionssteget till primärvården i Region Uppsala.

Ulla-Karin Höynä
frilansreporter