Tillgången till rehabilitering har minskat kraftigt sedan pandemin bröt ut. Och många patienter med kroniska sjukdomar uppger att deras hälsa har försämrats. Det framgår av en enkätundersökning som Fysioterapeuterna gjort.

72 procent av de svarande är kvinnor, majoriteten är 55 – 74 år. Foto: Colourbox

Majoriteten (95 procent) av de 1 028 personer som besvarat enkäten har diagnoser som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen eller sjukdomar i leder och muskler. Innan pandemin bröt ut hade hälften av de svarande tillgång till någon form av rehabilitering, men nu uppger lika många att tillgången har minskat kraftigt. Drygt 37 procent uppger att hälsan under pandemin har försämrats något, och drygt 15 procent uppger att den har försämrats kraftigt.
– Vi visste redan före pandemin att rehabilitering är ett eftersatt område, och nu har vi svart på vitt att det har blivit ännu värre. Under våren har det dessutom dragits ner på rehabiliteringspersonal på vissa ställen i landet, säger Fysioterapeuternas socialpolitiska strateg Caroline Agrell.

Sämre resurser i kombination med det ökade behovet av rehabilitering som covid-19 för med sig innebär att det kommer behövas rejäla satsningar framöver, säger hon.
– Inte bara på den vårdskuld som byggts upp på grund av uteblivna operationer, utan även på rehabiliteringsskulden. Det här handlar om patienter som politiker och yrkesföreträdare inte anser ha akuta behov av rehabilitering, men där deras kroppsfunktioner försämras. Det är lätt att prioritera bort saker som är långsiktiga när läget är akut, men man måste också våga se att det får konsekvenser. Och bakom varje prioritering finns det en människa.
Enkäten skickades ut i början av sommaren av Fysioterapeuterna tillsammans med patientorganisationer i Sverige, samt PRO. 72 procent av de svarande är kvinnor, majoriteten är 55 – 74 år.

Hela enkätundersökningen finns här.