Det senaste året har fysioterapeuter haft en bättre löneökning än normalt. Kanske börjar marknadskrafterna äntligen driva lönerna åt rätt håll, hoppas förbundets ombudsman Tess Barrington.

Grundregeln är att byter man arbetsplats får man också upp lönen. Foto: Colourbox

Fysioterapeuternas senaste löneenkät visar att lönekuverten blivit lite tjockare än vanligt. Förra årets enkät visade en genomsnittlig ökning på mellan 2,5 och 3 procent. Men nu har lönerna stigit med i genomsnitt 4 procent. Här finns förstås variationer, bland annat beroende på examensår och vad man jobbar med. De som till exempel tog sin fysioterapeutexamen mellan 1990 och 1994 har procentuellt fått minst i påslag, medan de som tog examen mellan 2015 och 2019 har fått högst.
Fysioterapeuternas ombudsman Tess Barrington tror att en av förklaringarna kan vara i vilken mån man byter jobb och om man är villig att flytta till annan ort.
– Grundregeln är att byter man arbetsplats får man också upp lönen, säger hon. Och som född på 70-talet, mitt i livet med mindre barn, så är benägenheten att byta jobb eller att flytta på sig inte så stor.
Men det är inte den enda förklaringen till yrkeskårens löneökning på 4 procent, säger hon.
– Det handlar också om arbetsgivare som faktiskt förstår att det inte finns fysioterapeuter i överflöd, att det kostar mer att nyrekrytera, och då väljer att satsa lite extra medel på fysioterapeuter.

 • Statistik i urval ur Fysioterapeuternas löneenkät

  Omkring 4 000 av förbundets medlemmar (egenföretagare ingår inte här) med avklarade lönerevisioner har rapporterat vad de tjänade i oktober 2021*. Eftersom siffrorna bygger på egenrapporterade uppgifter kan det alltså finnas de som tjänar mer, eller mindre.

  STATLIGT ANSTÄLLDA:
  Medellön: 48 699 kronor Lägsta lön: 33 600 kronor (Västerbotten) Högsta lön: 82 770 kronor (Stockholm) 

  KOMMUNANSTÄLLDA:
  Medellön: 36 250 kronor Lägsta lön: 30 000 kronor (Västmanland) Högsta lön: 42 750 kronor (Kalmar)

  PRIVATANSTÄLLDA:
  Medellön: 36 104 kronor Lägsta lön: 27 846 kronor (Östergötland) Högsta lön: 45 500 kronor (Jönköping)

  REGIONANSTÄLLDA:
  Medellön: 34 621 kronor Lägsta lön: 26 950 kronor (Kalmar) Högsta lön: 45 529 kronor (Jönköping)

  *Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa är inte angivna här.

 • Medellöner för olika tjänster

  Medellöner för olika tjänster med ökningen sedan 2020 inom parentes. Siffrorna baseras på de 3 800 individer som rapporterade in sina löner även förra året. Det har därmed gått att följa just dessa individers löneutveckling.

  Fysioterapeut/sjukgymnast inriktning djur: 32 568 kr (3,2 %)
  Leg. fysioterapeut: 33 096 kr (4 %)
  Rehabkoordinator: 38 124 kr (3,6 %)
  Specialist med specialisttjänst: 39 281 kr (2,7 %)
  Specialist utan specialisttjänst: 39 852 kr (3,9 %)
  Ergonom: 40 141 kr (3,8 %)
  Verksamhetsutvecklare: 43 581 kr (2,5 %)
  Docent: 53 881 kr (3,6 %)
  Professor: 74 671 kr (2,6 %)