Lön är den viktigaste valfrågan för fysioterapeuter. Men när riksdagspartierna i landets regioner får svara på vad som är viktigast för att få fysioterapeuter att stanna kvar i yrket är höjda löner inte den mest prioriterade åtgärden.

Riksdagspartierna i regionerna fick frågan vad de vill prioritera för att fysioterapeuter ska stanna kvar i yrket. Bild: Montage Colourbox och partiloggor från Valmyndigheten

När Fysioterapis läsare fick svara på vilken fråga som är viktigast för dem som fysioterapeuter i valet den 11 september svarade de flesta (43%) lönen. Kommentarerna handlade om att lönerna måste upp rejält om folk ska vilja stanna kvar i yrket och nya komma in. I en ny enkät till de åtta riksdagspartierna i landets 21 regioner har vi frågat vilken åtgärd de vill prioritera för att fysioterapeuter ska stanna kvar i yrket. De fick välja bland följande: Höj lönerna, Förbättra arbetsmiljön, Öka möjligheterna till kompetensutveckling och karriär, Förbättra villkoren för företagande fysioterapeuter och Förbättra ersättningssystemen för fysioterapi. Vi gav dem också möjlighet att nämna något annat som de eventuellt tycker är viktigare att prioritera.

Ökade möjligheter till kompetensutveckling och karriär är den åtgärd som kommer i första hand för Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C). Sverigedemokraterna (SD) håller med, men vill lika mycket prioritera lön. Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) anser att förbättrad arbetsmiljö är den åtgärd som är viktigast. Flera har kommenterat att det naturligtvis inte räcker med en enda åtgärd för att kunna rekrytera och behålla fysioterapeuter. Här är några av kommentarerna:

”Vi uppfattar att bra arbetsmiljö behövs för att stanna kvar i sitt yrke, dessutom att ha möjlighet till kompetensutveckling och karriär som inkluderar delaktighet i verksamhetens utveckling.” (C)

”Alla ovanstående åtgärder är viktiga. Vi behöver också se över och utveckla vårdvalet för fysioterapi. Ge möjlighet till specialisering och inrätta fler specialisttjänster. Ge möjlighet till karriärsteg som i exempelvis Västra Götalandsregionen.” (KD)

”Det är en kombination av alla punkter som vi tror kommer att bidra till att fysioterapeuter stannar kvar i yrket. En förbättrad arbetsmiljö med kompetensutveckling och luft i schemat och fler medarbetare och en styrning som är lokalt förankrad.” (L)

”Många fysioterapeuter upplever stress och har en för tung arbetsbelastning. Genom att se över ersättningssystemen och låta kvalitet i stället för kvantitet vara styrande kan arbetsmiljön förbättras. Lönerna bör höjas och fysioterapeuter ska få möjlighet till specialistutbildning på arbetstid.” (MP)

”Lönen behöver vara konkurrenskraftig och arbetsmiljön, med allt vad den innebär, måste vara god. Möjligheterna till fortbildning, kompetensutveckling samt karriär inom sitt yrke behöver finnas och vara förutsebara. Olika anställningsformer behöver utvecklas för att tillgodose de anställdas olika behov i livsfaserna.” (M)

”För att fler ska stanna kvar i yrket krävs en kombination av höjda löner, bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar. Ett konkret exempel på hur vi vill jobba är att ge fler medarbetare och yrkesgrupper rätt till kompetensutveckling och vidareutbildning med arbetsgivarens stöd.” (S)

”Ett ersättningssystem som motsvarar de verkliga kostnaderna kommer göra företagandet mer attraktivt och locka fler drivna medarbetare till yrket.” (SD)

”Fysioterapeuter måste ha en bra arbetsmiljö, bra möjligheter till kompetensutveckling och bra löner. Vi vet inte exakt vilken åtgärd som kan vara avgörande för att säkerställa att fysioterapeuter som redan utbildat sig och börjat jobba stannar kvar i yrket men vi tror att en kombination av att arbetsmiljön förbättras och lönerna höjs är mycket viktiga åtgärder.” (V)

  • Om enkäten

    Vi skickade ut enkäten till alla åtta riksdagspartier i respektive region. Så här många regioner svarade: Centerpartiet: 12, Kristdemokraterna: 10, Liberalerna: 21, Miljöpartiet: 21, Moderaterna:12, Socialdemokraterna: 10, Sverigedemokraterna: 10, Vänsterpartiet: 15. Inom samma parti kunde regionerna ha olika prioriteringar, därav blev resultatet två förstahandsåtgärder för SD.