Hur bör framtidens grundutbildning se ut? Kan man ta emot patienter redan under studietiden för att vara bättre rustad inför arbetslivet? Det var några av de frågor som kom upp under en paneldebatt om livslångt lärande.

I debatten deltog från vänster: Erik Holmner, Eva Holmgren och Cecilia Winberg. Foto: Agneta Persson

FYSIOTERAPI 2023 Debatten tog avstamp i en tidigare debattartikel i tidningen Fysioterapi. I den skrev Erik Holmner, fysioterapeut på Rehab Kusten, att nyexaminerade fysioterapeuter är dåligt rustade för arbete inom primärvården. Och att det är grundutbildningens fel. På Fysioterapi 2023 rullade diskussionen vidare mellan honom, Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg samt Eva Holmgren, programdirektör i Göteborg och ledamot i förbundets utbildningspolitiska råd.
Erik Holmner berättade att han själv hade saknat tillräckliga kunskaper som ny fysioterapeut. Det som fått bitarna att falla på plats var betalutbildningarna.
– Och de är dyra. Jag tycker i stället man bör ha den kunskapen med sig från start.
Eva Holmgren höll med om att det finns vissa brister inom universitetets utbildningar. Men grundutbildningen ger ändå en bra kompetens, sa hon.
– Även om den inte är jättedjup och inte så bred som man skulle önska. Men jag tycker inte att vi ger kurser som inte matchar verksamheternas behov. Däremot tror jag dialogen måste bli bättre så vi har samma förväntningar.

Alla var överens om behovet av en förlängd grundutbildning på avancerad nivå. Cecilia Winberg berättade att förbundet aktivt jobbar med frågan men att förståelsen från politiskt håll inte är på topp.
– För dem är problemet med kompetensförsörjning större än vår utbildning. Eftersom det är brist på fysioterapeuter vill de få ut oss snabbt i arbete.
I samband med den diskussionen togs även kårens låga löner upp: Längre utbildning måste ge bättre betalt. Hur ska man annars vilja ta mer studielån när utbildningen redan i dag inte lönar sig ekonomiskt?
I väntan på ändrad grundutbildning skulle studenterna kunna förberedas bättre på kliniskt resonemang med särskilda studentmottagningar där man kan ta emot patienter under handledning, föreslog en av åhörarna. Sådana finns till exempel för blivande naprapater och kiropraktorer, påpekade han. Eva Holmgren höll med om att det vore bra, men att mottagningar för fysioterapeutstudenter verkar vara omöjliga att få till.
– Vi har verkligen försökt men det stupar på försäkringsfrågan.
Frågan om vem som egentligen bär ansvar för fysioterapeuters livslånga lärande fick avsluta debatten. Är det förbundet, arbetsgivaren, universiteten eller den enskilda fysioterapeuten? De enades om att ansvaret varierar. Förbundet ansvarar för att driva frågan om rätten till kompetensutveckling, arbetsgivaren för att följa avtalen som ger rätt till kompetensutveckling, universiteten för att leverera relevanta utbildningar och den enskilda fysioterapeuten för att tala om vad som behövs för att man ska kunna göra sitt jobb.