Har du blivit smittad av covid-19 i jobbet och drabbats av långvariga besvär? Då kan det finnas pengar att hämta från Afa Försäkring. Men du måste själv göra anmälan.

Drygt 200 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar hos fysioterapeuter har kommit in till Försäkringskassan. Foto: Colourbox

Sedan förra våren går det att ansöka om ersättning för arbetsskada som är relaterad till covid-19. Ersättningarna hanteras av Afa Försäkring som ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar anställda inom privat sektor, kommuner och regioner genom kollektivavtalen. Sedan en undersköterska tidigare fått sin långtidscovid godkänd som arbetsskada i Afa Försäkrings egen prövningsnämnd – något som Kommunalarbetaren berättat om  – har fler fått sina besvär godkända. Enligt en färsk rapport har hittills knappt 4 000 personer, de flesta inom vård och omsorg, anmält covid-19-relaterade arbetsskador till Afa Försäkring. Anmälningarna gäller framför allt undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare.

Några uppgifter om anmälningar från fysioterapeuter finns inte då Afa Försäkring inte bryter ner sin statistik på den nivån. Däremot har flera anmälningar kommit in till Försäkringskassan. Fram till den 28 februari hade sammanlagt 209 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar hos fysioterapeuter gjorts. Att anmäla till Försäkringskassan är arbetsgivarens ansvar. Men att anmäla till Afa Försäkring är ditt eget, något som många nog inte känner till, säger Fysioterapeuternas chefsjurist Dominika Borg Jansson.
– Många tror att det är arbetsgivaren som sköter allt som har med sådana frågor att göra, men det är det inte. Det är du själv som måste vända dig till Afa. Det är också viktigt att tänka på att man alltid måste kunna visa på ett samband mellan sjukdom och arbete, vilket är extra svårt med corona eftersom det finns i hela samhället.

Vad ska man göra om man blir sjuk i covid och tror att man blivit smittad på jobbet?
– Skaffa ett intyg så fort som möjligt på att du är sjuk i covid. Antingen genom ett läkarintyg, eller ett provsvar. Så fort det finns misstanke om att smittan beror på jobbet ska arbetsgivaren omgående göra en anmälan till Försäkringskassan.

Anmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombudet och den drabbade, och både skyddsombudet och den drabbade ska få en kopia av anmälan. Kan ni inte komma överens om vad som ska stå på den så kan man själv lämna in kompletterande uppgifter, säger Dominika Borg Jansson.
– Jag hade ett fall där arbetsgivaren inte ville skriva under på den drabbades upplevelse om att det inte hade funnits tillräckligt med skyddsutrustning på arbetsplatsen, säger hon. Händer det något sådant så låt arbetsgivaren skicka in det ni kan komma överens om och komplettera sedan den befintliga tillsammans med skyddsombudet. Och tar inte arbetsgivaren alls sitt ansvar och kontaktar Försäkringskassan så gör man det själv.
Här är skyddsombudets roll mycket viktig, säger Dominika Borg Jansson.
– I andra fall som rör arbetsskada eller arbetssjukdom där utbetalning från Afa senare har blivit aktuellt har skyddsombudets ord vägt väldigt tungt. Så det är viktigt att dokumentera allt som sker.

För att kunna få ersättning från Afa Försäkring ska man ha varit sjuk eller haft besvär i mer än 180 dagar. Anmälan görs här.