Låt ortopedläkarna ägna sig åt operationer, för diagnosen kan en specialistfysioterapeut ställa. Så kan man sammanfatta ett projekt på Linköpings universitetssjukhus, som ledde fram till ett permanent arbetssätt.

Under ett symposium på den digitala konferensen Fysioterapi 2021 modererat av Theresa Holmgren, berättade Lars Ankarberg om sin bedömarroll. Foto: Skärmdump

Till den avancerade specialistfysioterapeuten Lars Ankarberg på ortopedkliniken på Linköpings universitetssjukhus, kommer patienterna med besvär från ryggen eller extremiteter, framför allt axlar och höfter. Utöver den vanliga anamnesen och undersökning har han även kompetens att utföra ultraljud samt injicera bedövningsmedel eller kortison vid sina undersökningar. Finns det indikation för operation konsulteras läkare. Resultatet blir att patienten samma dag kan få både diagnos och besked om det blir operation eller inte. Det har också visat sig att fysioterapeutens diagnoser är lika träffsäkra som ortopedernas.

Det här har lett till kortare väntetider för patienterna, både väntan på bedömning och väntan på operation. Lars Ankarberg visar statistik för hur många patienter som stått i kö till nybesök mer än 60 dagar – siffrorna har med tiden sjunkit från drygt 200 till en bit under 100.
En fördel är att när han som fysioterapeut gör injektioner använder han ultraljud för att hamna på rätt ställe med nålen. Det betyder att han kan göra det i ett mottagningsrum. Tidigare använde läkarna slätröntgen, vilket betydde att de behövde en operationssal.

Både läkare och patienter har fått komma till tals i enkäter och resultaten är mycket positiva. Med kortare väntetider har patienternas lidande och frustration minskat och läkarna är nöjda med att få mer tid att operera. Som fysioterapeut är Lars Ankarberg också nöjd.
– Jag har världens bästa arbete. Jag lär mig saker dagligen av läkarna. Dyker det upp något problem har jag cirka tjugo steg till regionens och kanske landets bästa rygg-, axel- eller höftortoped.
Även klinikledningen är nöjd eftersom det nya arbetssättet sparar pengar och kortar köer. En nackdel finns dock, säger han, och det är att upplägget så här långt är ganska personberoende.
– Det finns ingen tydlig utbildningslinje för den roll jag har.

Att projektet har haft en sådan framgång beror mycket på att initiativet kom från verksamhetschefen, en ortopedprofessor, säger Lars Ankarberg.
– Han ville använda resurserna bättre. Och därmed är läkarna med på det, man litar på att det är bra bedömningar. Det var inte vi fysioterapeuter som slogs för att komma in, då tror jag att det kan bli mer motstånd.
Hur går man då till väga om ledningen inte tar ett sådant initiativ? frågar en åhörare.
– Jättebra fråga. Tipset skulle väl vara att komma hit och träffa oss. Ta gärna med er ledning, så sätter vi ihop ledning med ledning. Vi kan tydligt visa på besparingar och att patienterna mår bättre.

Annika Olsson
frilansskribent