I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. En konkret evidensbaserad intervention för äldre med smärta är ämnet denna gång. 
Genrebild_Äldre_med_smärta

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT I den åldrande befolkningen är upplevelsen av långvarig smärta vanlig och kan ha en stor negativ påverkan på hälsa, aktivitetsförmåga och livskvalitet, vilket i sig påverkar möjligheten till ett gott åldrande. Målsättningen med denna artikel är att ge ökad kunskap om förekomst och konsekvenser av att leva med smärta som äldre och att ge exempel på en konkret evidensbaserad intervention att använda i den kliniska vardagen i mötet med dessa individer. Målgruppen är äldre personer som framför allt finns inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, och som kognitivt kan tillgodogöra sig interventioner som fokuserar på beteendeförändringar.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.