I Region Norrbotten har fysioterapeuter tagit över läkaruppdraget att behandla spasticitet med läkemedelsinjektioner. Kompetensväxlingen har varit yrkesutvecklande och dessutom gett ett lönepåslag.

Maria Kähler och Caroline Silver, fysioterapeuter vid Sunderby sjukhus utanför Luleå, behandlar patienter med botulinumtoxin efter genomförd kompetensväxling. Foto: Region Norrbotten

Stroke, ryggmärgsskada, MS och cerebral pares är vanliga diagnoser för behandlingen, där botulinomtoxin och andra läkemedel injiceras i armar och/eller ben för patienter med spasticitet och ökad muskeltonus.
– Det är så få fysioterapeuter i Sverige som jobbar med detta att det inte finns något färdigt paket för introduktion och utbildning. Men det upplägg som vi använde i Norrbotten fungerade riktigt bra, säger Maria Kähler, fysioterapeut vid rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus.

Kompetensväxlingen genomfördes för drygt ett år sedan. Regionen valde en introduktion med utbildningsmoment under tre veckors tid där de båda fysioterapeuterna fick auskultera hos behandlande läkare och gradvis ta sig an den nya uppgiften. Fysioterapeuterna deltog sedan i en läkarledd workshop samt gick en tvådagars fördjupningskurs en tid efter att de tagit sig an behandlingen självständigt.
Hon och kollegan Caroline Silver har nu på läkardelegation* att undersöka och bedöma berörda patienter och behandla med botulinumtoxin. Det är ett länsuppdrag med patienter från hela Norrbotten, berättar Maria Kähler, och de utför i snitt kring 20–25 behandlingar på en månad.
– Bra stöttning från verksamhetschef, läkare och läkemedelsföretag har varit viktigt. Jag ser det också som en styrka att jag haft en kollega i processen och att vi fått ta del av flera läkares kunskaper. Över lag har det varit positivt, säger Maria Kähler.
Utmanande, roligt och stimulerande är hennes sammanfattande ord av erfarenheterna.

Vad ger det dig som fysioterapeut?
– En möjlighet att specialisera mig inom en del av neurologin som annars inte hade varit möjligt. Sedan är det väldigt givande också med en behandling som stärker patienternas aktivitetsförmåga och kan göra träningen mer effektiv.
Kompetensväxlingen har också gett ett lönetillägg på omkring en tusenlapp i månaden, berättar Maria Kähler. Den nya arbetsuppgiften har inte inneburit en ökad arbetsbelastning.
– I samband med övergången fick jag möjligheter att skala bort en del andra uppgifter och det var viktigt för att få en bra helhet i jobbet.

*Fotnot: Delegationsordningen i Norrbotten fungerar enligt följande. En skriftlig delegation undertecknad av verksamhetschef och överläkare som innefattar allt från bedömning till själva injektionsbehandlingen, avstämning med läkare för specifik behandling för att kontrollera risk för kontradiktioner med mera. Uppdateras årligen.

Fredrik Mårtensson
frilansreporter