I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till klimakteriebesvär och vilken skillnad fysisk aktivitet kan göra. 

Foto: Hanna Lindblom

SAMMANFATTAT Under klimakteriet sker en rad fysiska förändringar, och symtom uppstår som kan påverka kvinnors hälsa och livskvalitet. Många av dessa kan härledas till minskande nivåer av östrogen i samband med klimakteriet. Det mest karakteristiska symtomet är värmevallningar och svettningar som hos upp emot var tredje kvinna blir så uttalade att de påverkar vardagen negativt och många kan behöva behandling för att mildra symtomen. Andra förändringar
i samband med klimakteriet är minskad bentäthet och på sikt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Detta kan delvis motverkas genom östrogenbehandling, vilket också är den mest effektiva behandlingen mot vallningar och svettningar. Eftersom alla kvinnor inte kan eller vill ha östrogenbehandling, behövs andra behandlingar. Fysisk aktivitet kan vara en sådan metod, som också kan motverka en del av de andra förändringarna som sker efter menopaus, genom att öka bentäthet och muskelstyrka, och minska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.