I Region Västmanland har fysioterapeuter på covid-IVA fått en bonus på 20 000 kronor var som tack för sina insatser under pandemin. Fler regioner har valt att kompensera sin personal.

Uppgifterna om ersättning kommer från sjukhuslakaren.se samt förtroendevalda i Fysioterapeuternas olika distrikt. Foto: Colourbox

Det är tidningen Sjukhusläkaren som skickat ut en enkät till alla regioner och frågat om de beslutat om någon särskild kompensation till personalen för deras insatser i samband med pandemin. Detta inkluderar även fysioterapeuter. Västmanland sticker ut med sitt engångsbelopp på 20 000 kronor. Dessutom får alla anställda i regionen ett gåvokort på 1 000 kronor och gratis parkering på sjukhusområdet året ut. Halland betalar 5 000 kronor extra på decemberlönen som kompensation för insatserna under covid-19 så här långt. Jönköping betalar ett arbetsvärderingstillägg på 4 000 kronor till personal som jobbat på covidavdelning, IVA och infektion. Alla får dessutom ett presentkort på 500 kronor var, och varje arbetsplats får 300 kronor per medarbetare till en ”trivselfrämjande aktivitet”. Uppsala höjde friskvårdsbidraget till 3 000 kronor, och de som har jobbat nära covidpatienter får 1 000 kronor till nya arbetsskor. Den som behövt flytta sin semester får mellan 9 000 och 12 000 kronor i kompensation. Västernorrland höjde ersättningen till personal som behövt flytta sin semester till 25 000 kronor per vecka. Dessutom betalas 500 kronor per person för en ”gemensam trivselskapande aktivitet”. Västra Götaland betalade 500 kronor extra per arbetspass till personal på vissa avdelningar som jobbat i skyddsutrustning med smittsamma covidpatienter. Örebro delar ut gåvokort på 1 000 kronor till alla anställda, och höjer friskvårdsbidraget med 1 000 kronor per person – från 2 000 till 3 000 kronor. Sörmland: En sommargåva delades ut, och friskvårdsbidraget höjdes till 5 000 kronor.

Källa: sjukhuslakaren.se samt förtroendevalda i Fysioterapeuternas olika distrikt