Den som vill veta hur det ska gå för nationella taxan får fortsätta vänta på besked. Den utredning som skulle ha presenterat konkreta förslag den 15 maj ska nämligen tröska vidare.

Nationella taxans vara eller icke vara har länge stötts och blötts i flera olika utredningar. Foto: Colourbox

Nationella taxans vara eller icke vara har länge stötts och blötts i flera olika utredningar. Senast i raden är den som skulle ha presenterats nu den 15 maj. Utredningen är en konsekvens av huvudbetänkandet för god och nära vård där ett av förslagen att underlätta etablering i glesbygd förutsätter att lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, upphävs. Men något offentliggörande nu i maj blev inte av. I stället ska berörda departement jobba vidare med utredningens slutsatser och några offentliga konkreta förslag om taxans framtid kan väntas först någon gång under andra halvan av 2024. Och därefter ska det hela ut på remiss.
– Vi beklagar att det drar ut så på tiden, säger Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg. För våra medlemmar är det här en pina. De har levt med osäkerheten i mer än tio år nu och det gör ju att man inte vågar satsa, vilket inte heller blir bra ur kompetensförsörjningssynpunkt.

Ingela Lundholm Tengvall. Foto: Ulf Huett

Ingela Lundholm Tengvall, ordförande i Fysioterapeuternas råd för företagande, håller med om risken för dränerad kompetens.
– Alla regioner har uttryckt en oro för kompetensförsörjningen eftersom de inser att det är välutbildade fysioterapeuter som jobbar på avtalen, säger hon. De är helt enkelt oroliga för att fysioterapeuterna ska försvinna.
Att så många nu får fortsätta sväva i ovisshet är minst sagt tålamodsprövande, säger Ingela Lundholm Tengvall.
– Att inte ha ett hum om vad som skulle kunna ske, och när, tycker jag utifrån ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv är en katastrof. Ska man våga köpa dyr utrustning? Investera i nya lokaler? Skriva på hyresavtal på åtta år? Utan konkreta förslag vet vi inte vilket håll det lutar åt.

Å andra sidan kan det faktum att utredningen fortsätter tyda på att jobbet blir grundligt gjort, säger hon.
– Om man tolkar det positivt kanske man har insett att det behövs ett större omtag och att man måste jobba mer med de här frågorna om det ska bli bra.
För det handlar inte bara om LOF och LOL, säger Ingela Lundholm Tengvall, utan också om hur småskaliga sjukvårdsbolag ska kunna hjälpa till med kompetensförsörjning framöver.
– När vi har träffat utredarna har vi givetvis pekat på vikten av att gynna småskalighet, att det ska vara långa avtal och vikten av kommunikation och långa övergångar. Nu ska vi försöka fortsätta få vara ett bollplank till Socialdepartementet i de här frågorna.