I tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens på olika områden under vinjetten Forskning pågår. I marsnumret presenteras evidensläget kring hur kvinnliga hormoner påverkar fysisk prestation och träning. 

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Det saknas fortfarande evidens om hur kvinnliga könshormoner påverkar fysisk prestation och träning. Det finns relativt stor kunskap om hur alltför hård träning tillsammans med otillräckligt energiintag kan leda till menstruationsstörning och ökad skaderisk. Mindre kunskap finns kring hur den normala hormonvariationen under menstruationscykeln och de förändrade hormonnivåerna i samband med hormonella preventivmedel påverkar idrottande kvinnor. Senare forskning har visat att hormonvariationen kan ha betydelse för prestation och välmående men evidensen är fortfarande låg på grund av många metodologiska svårigheter relaterade till studiedesign. Därför finns ännu inga evidensbaserade generella träningsrekommendationer under menstruationscykeln för idrottande kvinnor.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.