I tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens regelbundet under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området metrologi som handlar om att säkerställa kvalitet i fysioterapeutiska mätningar.

Figur från artikeln.

SAMMANFATTAT Tester och mätningar är en del av grunden för fysioterapeutens funktionsdiagnos, val av åtgärder samt uppföljning. För att få kunskap om patienters status behöver vi kunna mäta subjektiva parametrar såsom förmågor, symtom och upplevelser på ett objektivt och standardiserat sätt.  Det finns en rad utmaningar med denna typ av mätningar. Denna artikel belyser de svårigheter som finns med mätningar av förmågor, symtom och upplevelser samt visar på de möjligheter som finns att säkerställa mätkvalitet för tillförlitliga och jämförbara mätunderlag. Via exempel på mätningar hämtade från fysioterapeutens vardag introduceras grundläggande mätprinciper.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.