I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området respiration och fysisk aktivitet efter akut lungemboli. 

De tromber som skapats någonstans i venerna i kroppen, oftast i ben eller bäcken, passerar genom högerhjärtat och fastnar i lungans artärer. Bild: IStock

SAMMANFATTAT Akut lungemboli är den tredje vanligaste hjärt-kärlsjukdomen efter hjärtinfarkt och stroke. Trots att diagnosen är vanligt förekommande har patientgruppen historiskt mest beforskats genom läkarledda läkemedels- och mortalitetsstudier. De senaste fem åren har dock forskning med fysioterapeutiskt fokus ökat stort. Den aktuella forskningen har bland annat undersökt konsekvenser av respiratoriska symtom, kopplingen mellan respiratoriska symtom och fysisk aktivitet, samt hur träning efter lungemboli ska läggas upp för att ge optimal effekt. Forskningen har bland annat identifierat att respiratoriska symtom påverkar patienterna både fysiskt och psykiskt i efterförloppet. Detta är viktigt för fysioterapeuter att känna till, då vi är en viktig tillgång för att kunna hjälpa patienterna tillbaka till ett fysiskt aktivt liv efter lungemboli.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.