Din patient använder kinesisk medicin som ett komplement till fysioterapin. Eller går till byns voodoopräst som injicerar hemkokt medicin. Vad gör du? En något annorlunda diskussion om evidens ägde rum på kongressen.

Bildtext: Från vänster: Johanne Eliacin, Haiti, Kerry Fung, Hong Kong, Jessica Shiraku, Kenya, Tony Chand, Surinam. Foto: Agneta Persson

WCPT 2019 Det hade kunnat bli hätsk stämning på seminariet om hur traditionell medicin och evidensbaserade metoder ska kunna samsas. Men moderatorn inledde det hela med att poängtera att här är det ödmjukhet och respekt som gäller. Publiken fick också i uppdrag att ett par minuter prata två och två om vad som avgör vilken sorts vård de söker när de själva har problem med något. Majoriteten uppgav att de är öppna för alternativa metoder om de beprövade inte fungerat. Någon livlig debatt bjöd därför inte denna programpunkt på. Däremot en rad frågor om hur fysioterapeuter ska hantera mer eller mindre extrema situationer.

Fysioterapeuten Johanne Eliacin från Haiti berättade om ett skräckexempel: en kille kom till henne med en ond axel. När han efter två veckor fortfarande inte kunde använda armen ordentligt gick han till en medicinman som gav honom en injektion bestående av bland annat löv. Armen blev så infekterad att den behövde amputeras.
Att folk blir av med kroppsdelar som en konsekvens av traditionella behandlingsmetoder är ovanligt, berättade Johanne Eliacin. Men att hennes patienter kör fysioterapi parallellt med alternativa metoder, som till exempel voodoo, är snarare regel än undantag.
– Det är inget vi kan göra något åt, sa hon. Det är en självklar del av kulturen, och vi måste respektera deras tro och deras val. Men jag förklarar alltid för mina patienter att de måste välja en i taget. Kommer de till mig så behöver jag få göra mitt jobb utan att de samtidigt blandar in någon annan. Jag berättar också om riskerna med den traditionella medicinen.

För att få patienternas förtroende kan Johanne Eliacin delvis använda sig av de alternativa metoderna så länge de är helt ofarliga. Det här blev användbart vid jordbävningen 2010 då många skadades och behovet av fysioterapi blev akut.
– Många hade aldrig hört talas om fysioterapi. För att få dem att komma till oss och lita på oss använde vi bland annat det som anses vara magiska oljor, och vi la mandellöv under nacken som många tror sänker blodtrycket.
Helt ovetenskapligt, konstaterar hon, men en ofarlig nödvändighet för att kunna nå ut med det egentliga uppdraget: fysioterapi.

Fysioterapeuten Jessica Shiraku från Kenya vittnade om en liknande verklighet för kenyanska kolleger:
– På många håll i Afrika är den traditionella medicinen utbredd. Jag kan få in patienter med ont i korsryggen. Efter ett enda besök försvinner de för att komma tillbaka en månad senare med märken i svanken där medicinmannen gjort ett snitt och lagt in sin egen hemkokta medicin.
Hon berättade om en patient som idrottade på hög nivå. Han hade astma som han gick till en traditionell doktor för att få bukt med. Doktorn gav honom en drog och på en tävling åkte han dit för doping.
Att patienterna parallellt med fysioterapin kommer att besöka medicinmän är bara att acceptera, sa Jessica Shiraku. Det är en tradition som fysioterapeuter inte kan rucka på, sa hon.
– Däremot är det viktigt att vi förstår vad det är de gör. Kanske det bästa vi kan göra är att uppmana patienten att prata öppet med oss. Fråga vad det är för mediciner de tar, be dem ta med och visa. De kommer ändå att gå till de traditionella doktorerna så det är bättre att de pratar med oss om det.

Fysioterapeuten Tony Chand från Surinam betonade patientens rätt att bestämma över sin egen kropp, och fysioterapeutens skyldighet att respektera det.
– Om en patient vill gå till en annan mindre vetenskaplig metod så måste jag säga okej. Men då backar jag också ett steg och säger att om den andra metoden inte fungerar så är patienten välkommen tillbaka till mig igen.
Han uppmanade fysioterapeuter att reflektera över ur vilken horisont de ser på saker och ting.
– Vi behöver fundera över vad som är alternativt? Yogan? Akupunkturen? Eller är det de västerländska metoderna som är alternativa? Vi kanske behöver vända på perspektivet ibland.

I samtalspanelen fanns också fysioterapeuten Kerry Fung från Hong Kong. Sedan Hong Kong återgick till Kina är kinesisk medicin en erkänd och lagligt accepterad behandlingsmetod. Akupunktur är numera en självklar del av fysioterapiutbildningen, berättade han. Själv var han länge motståndare till den kinesiska medicinen och avfärdade det hela som ovetenskapligt nonsens som bara lurar folk.
– Men så fick jag prova på akupunktur, och jag blev så intresserad att jag bestämde mig för att gå en hel utbildning i kinesisk medicin. I dag är jag glad att jag kan kombinera den kinesiska filosofin med fysioterapin. För det finns många likheter, de är båda holistiska metoder. Vi behandlar inte enbart symtomet utan ser till helheten och söker den bakomliggande orsaken.

Kerry Fung poängterade att även om evidens är viktigt kan inte allt förklaras med vetenskap.
– Vi behöver också lita på våra egna erfarenheter, även när evidensen säger något annat. Vi måste också fundera noga på om vetenskapen gett patienten det vi vill uppnå. Ett huvudskäl till att vi tittar så mycket på evidens tror jag är att vi vill standardisera våra behandlingsmetoder, men vi måste ju ändå individanpassa det vi gör.
Ska vi kunna tillmäta evidensen stor betydelse behöver vi också en förändring i forskningen, sa han.
– Vi behöver fokusera mer på kvalitativa studier och mindre på kvantitativa.

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève nu i maj.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.