I slutet av oktober möts tusentals fysioterapeuter på Stockholm Waterfront. Förutom ett massivt kunskapslyft och ett livligt nätverkande vill projektledaren för Fysioterapi 2019 skapa rum för innovativa möten.

Charlotte Chruzander, projektledare för Fysioterapi 2019. Foto: Lois Steen

Snart är det dags för förbundets stora utbildningskongress på Stockholm Waterfront den 23–25 oktober och den förväntas locka mellan 1 200 till 1 500 fysioterapeuter. Vi har mött Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna, som är projektledare för Fysioterapi 2019.

Vad är din och förbundets främsta målsättning med Fysioterapi 2019?
– Att bidra till fysioterapeuters kompetensutveckling genom det vetenskapliga programmet, att vara en mötesplats där det sker inspirerande möten mellan forskare, kliniker, lärare och studenter och att vara en arena för nätverkande och innovation genom utställningen.

Varför ska man som enskild fysioterapeut komma till konferensen?
– För kompetensutvecklingen och för att upprätthålla och uppdatera sin kompetens enligt kraven som finns i ett legitimationsyrke. För att träffa andra fysioterapeuter och bidra till sin egen utveckling och gemensam professionsutveckling. Här får man en chans att träffa kollegor från hela landet och de som forskar och är lärare inom olika ämnesområden.

Via den här arenan kan man också bredda sin bild av vad fysioterapi är och vilka olika kompetenser man behöver ha för att fungera i sin självständiga yrkesroll, betonar Charlotte Chruzander.
– Du kan utvecklas i din yrkesroll genom att även utveckla andra områden som grundläggande forskningsmetodik, förbättringsarbete, kommunikation och pedagogik. Det gäller att lyfta blicken från enbart metod- och behandlingskunskaper.
– Under konferensen kommer det även att finnas aktiviteter som är skapade för dig som är intresserad av fackliga frågor. Du har möjlighet att träffa de som driver frågor för att förbättra arbetsvillkoren för fysioterapeuter. De här dagarna har du till exempel tillgång till förbundsstyrelsen, sektionerna och kansliets personal om du har olika frågor.

Hur ska man som besökare få ut det mesta möjliga av konferensen?
– Mitt tips till dig som besökare är att gå igenom programmet noga innan du åker till konferensen. Ställ frågorna: vad är det jag behöver utvecklas inom och vilka kunskaper behöver verksamheten att jag kommer tillbaka med? Gör man det jobbet innan så finns det en ökad chans att få ut så mycket som möjligt. Och glöm inte att också välja något som bara känns kul och lustfyllt!
– Fundera även på om det är några särskilda kollegor eller forskare som du vill träffa och ställa frågor till. Var öppen för oväntade möten! Kom ihåg att du är betydelsefull – varje person som kommer och bidrar med sina egna kunskaper och erfarenheter gör att konferensen blir bättre.

En del fysioterapeuter vittnar om att det är svårt att få åka på Fysioterapi 2019. Vilka signaler har du fått om detta?
– Vi får samma signaler. Medlemmar ringer och säger att arbetsgivaren inte låter dem åka fast de har fått ett abstract accepterat. Så har det inte varit förut och det är jättetråkigt.

Varför ska arbetsgivare skicka sina anställda till konferensen – vad får de för pengarna?
– Under den här konferensen har vi satsat på att ange vilka lärandemålen som finns för varje längre programpunkt. Det är för att det ska bli mer tydligt vilken ny kunskap man kommer hem med efter konferensen. Det finns också kunskap och kompetenser att hämta i nya nätverk med andra kollegor i landet som kan berika verksamheterna när man återvänder.
– Dessutom tror jag att fysioterapeuters arbetsgivare behöver se på sina medarbetare i ett bredare perspektiv. Som arbetsgivare vill man såklart ha anställda som är duktiga på patientarbetet, men för att jobba hållbart och hälsofrämjande behöver man även utveckla andra delar i sin yrkesroll.

Vill du säga något om det praktiska arrangemanget?
– Besökarna kan som tidigare år göra sitt eget program via en webb-applikation, där man kryssar i de programpunkter man vill gå på. Utifrån det får vi information om hur många som tänker gå på olika seminarier och kan fördela utrymmet och salarna. Det är en förbättring från förra konferensen, när det blev rusning till vissa seminarier där somliga inte kom in, medan andra seminarier hade många tomma sittplatser, säger Charlotte Chruzander.
– Om du som deltagare har praktiska frågor under konferensen kan du alltid vända dig till förbundets monter. Där kommer det att finnas personal som hänvisar dig till rätt person.

Vilken service erbjuds utställarna i år utifrån den feedback ni fått från tidigare konferenser?
– I år satsar vi på ett saxat schema som ska ge ett jämnare flöde i utställarhallen vilket många tidigare utställare efterfrågat. Vi erbjuder också en helt annan synlighet på konferensens hemsida, där varje utställare får berätta om sina produkter eller tjänster samt om de har några särskilda aktiviteter eller tävlingar i sin monter.

Vissa utställare kommer också att presentera sina produkter i anslutning till olika programpunkter. Andra kommer att ha demonstrationer vid olika klockslag i sina montrar, berättar Charlotte Chruzander.
– Vårt mål är att mässan ska bli en arena för idéutbyte och produktutveckling där de som arbetar med nya produkter och hjälpmedel får en chans att träffa professionen ansikte mot ansikte.

Läs mer om konferensen: fysioterapi2019.se