Gunilla Kjellby Wendt, verksamhetschef för Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset blev nyligen adjungerad professor i adaptiv fysioterapi på Chalmers tekniska högskola. 

Gunilla Kjellby Wendt vill skapa innovativa möten mellan medarbetarna på Sahlgrenska och Chalmers. Foto: Anneli Lernestål

Vad är adaptiv fysioterapi?  
– Syftet med adaptiv fysioterapi är att utveckla fysioterapin och tekniska innovationer parallellt och att den utvecklingen ska byggas på klinisk forskning. Adaption ska ske både i hur vi designar rehabiliteringen och i hur vi använder tekniska applikationer och innovationer. Designen av vårdprocesser och tekniska lösningar ska också vara adaptiv till patientens mål och behov och ha utvärderingsmått av värde för patienten.

Vad vill du åstadkomma i din nya roll?
– Skapa givande möten mellan medarbetare på Sahlgrenska och Chalmers och bygga bra forskningssammanhang. Ingången är att vi ska samarbeta runt rehabilitering och dialogerna vi haft hittills har varit oerhört spännande! Nu ska vi identifiera patientgrupper och vårdprocesser där vi kan använda/utveckla tekniska innovationer och sedan se vilka projekt vi ska driva ihop. Jag ska också forska igen, vilket är roligt!

Finns det något projekt som påbörjas snart?
– Det finns ett projekt inom handkirurgi och böjseneskador som redan rullar. Neurologiska sjukdomar med fallrisk är också intressanta patientgrupper att börja med. Själv kommer jag nog att forska inom ortopedisk rehabilitering.