Vi ringde upp Louise Östgaard som är fysioterapeut på Sveriges första avdelning för patienter med självskadebeteenden på Östra Sjukhuset i Göteborg.

Louise Östgaard Foto: Privat

Hur är självskadeenheten uppbyggd?
– Den har tio vårdplatser och erbjuder dialektisk beteendeterapi under tolv veckor. Jag är den enda fysioterapeuten i teamet, som även innehåller psykologer, kurator, läkare, dietist, arbetsterapeut, peer support, sjuksköterskor och skötare.

Hur arbetar du med patienterna?
– På avdelningen använder jag till exempel basal kroppskännedom, traumasensitiv yoga, andningsövningar och mindfulness. Varje vecka åker jag också med patienter till stallet för hästunderstödd tillämpning. Vi sköter om hästarna och övar samspel med dem i manegen.

Vad ger samspelet med hästarna?
– Patienterna lär sig att få bättre kontakt med sin kropp. Många med självskadebeteenden har svårt att hantera starka känslor som skam, skuld och sorg. Hästen märker direkt om någon är spänd i kroppen eller uppe i varv, då drar den sig undan. Men i hästens närvaro behöver patienterna vara närvarande i nuet och reglera sina känslor. Självtilliten ökar, när de märker att de kan påverka så stora djur genom sin kropp.

Kristina Karlberg
frilansreporter