Med sin avhandling om undersökningsmetoder för att analysera smärta hos hundar med artros är Ann Essner den första fysioterapeuten i Sverige att bli doktor i fysioterapi med inriktning mot djurrehabilitering. Hon är dessutom en av omkring tio i världen.

Ann Essner har forskat på undersökningsmetoder för att analysera smärta hos artroshundar. Foto: Tessan Skytt

När Ann Essner gick ut sjukgymnastutbildningen 1993 hade hon inte en tanke på att hon skulle kunna kombinera sitt djurintresse med arbetet. Men ett år senare, när en kollega med jämna mellanrum ryckte in på djurkliniken, insåg hon att det fanns ett behov och en möjlighet.
– I samma veva såg jag en liten blänkare i medlemstidningen: ”för er som är intresserade av att jobba med djur”. Vi var en grupp sjukgymnaster som bildade den intresseförening som sedan blev Legitimerade sjukgymnaster inom veterinärmedicin, och på den vägen är det.

När den första vidareutbildningen i veterinärmedicin för legitimerade sjukgymnaster startade 1999 på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lyckades Ann komma in. Utbildningen avslutades 2003. År 2016 blev hon specialist inom veterinärmedicin, och i februari i år blev hon första fysioterapeuten att doktorera i ämnet. Det gör henne till en av ungefär tio disputerade fysioterapeuter inom ämnesområdet i hela världen.

I sin forskning har Ann Essner studerat mätegenskaper hos några undersökningsmetoder som är relaterade till smärta hos hundar med artros. Tanken var att använda hjärtfrekvensvariabilitet vid smärtanalys, eftersom tidslängden mellan pulsslagen i tidigare studier har visat sig minska i variabilitet vid känslomässig belastning eller vid inre stress. Men hon fastnade när det inte fanns så många utvärderingsinstrument som kunde användas.
– Pulsmätaren var inte pålitlig vid registrering av R till R-intervall på några av hundarna. Mätningarna registreras och det ser ut som vi får en jättefin serie av data, men när vi studerar mätserien parallellt med EKG visar det sig att pulsmätaren inte mäter korrekt. Det blir svårt att tolka och analysera resultaten av en efterföljande hjärtfrekvensvariabilitetsanalys.

Utöver EKG och pulsmätaren har Ann Essner även studerat två djurägarskattningsinstrument som en del av smärtanalysen: Canine Brief Pain Inventory (CBPI) och Helsinki Chronic Pain Index (HCPI). De användes som mått på smärtintensitet, kroppsfunktion och smärtrelaterad funktionsnedsättning. Skattningsinstrumenten bygger på frågor som ska besvaras av djurägarna. Men de har tidigare bara använts på djur som inte fått någon annan behandling än läkemedel.
– Det gör att de här instrumenten fångar upp förändring vid behandling med antiinflammatoriskt och smärtstillande preparat, och sen har det stannat där. Det räcker inte för oss som jobbar med rehabilitering. Vi vill ju se vad hundarna har för typ av funktionsnedsättning, relaterat till smärta – även om hunden står på läkemedelsbehandling efter fysioterapeutiska interventioner och träning. Vi ville undersöka om instrumenten fortfarande är valida när hundarna står på ett antiinflammatoriskt läkemedel.

Ett par saker sticker ut i hennes forskning, tycker Ann Essner själv. Det ena är att djurägarna kunde beskriva smärtbeteenden och funktionsnedsättningar med hjälp av CBPI och HCPI. Det andra är att det fanns hundar som blivit diagnostiserade med artros men där ägarna inte beskriver att hunden har några smärtbeteenden eller funktionsnedsättningar alls.
– Det tredje som sticker ut är mätfelen i pulsmätaren. Ska man mäta något så viktigt som smärta och använda hjärtfrekvensvariabilitet så ska man inte använda den innan man vet mer.

Ann Essner hoppas att hon genom att vara den första specialisten och doktorn inom ämnet kan bidra till att öka intresset för veterinärmedicin.
– Vi är inne i en intensiv period med flera möjligheter till vidareutbildning för legitimerade fysioterapeuter som vill specialisera sig mot djurrehabilitering och veterinärmedicin. Flera har valt att kliva på masterprogrammet i Liverpool, som hittills varit alternativet till SLU. Och alldeles nyligen startade SLU en andra omgång vidareutbildning för legitimerade fysioterapeuter. Så nu finns det många möjligheter till vidareutbildning för legitimerade fysioterapeuter som vill specialisera sig mot djurrehabilitering och veterinärmedicin.
Ann Essner är glad att allt fler lyfter fysioterapin inom veterinärmedicin, säger hon.
– Att leva med hundar påverkar även människans hälsa på ett positivt sätt.  Hunden är den bästa vännen och ibland även en viktig arbetskamrat, och många människor är måna om hundens hälsa och att de ska må bra.

Titel: On assessment methods related to pain in dogs with osteoarthritis. Uppsala universitet, 2018.